Om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

Postadresse:
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal
Langelandsvegen 2
6018 ÅLESUND

Kontor tlf.: 23138700
Langelandsvegen 2
6018 ÅLESUND

moreogromsdal@utdanningsforbundet.no

Fylkeskontoret i Ålesund

Tlf: 23 13 87 00

Fylkeskontoret i Kristiansund
Rørgata 8 – 10
6517 Kristiansund
Tlf: 23 13 87 10

Tilsette

Avbildet: Jan Einar Olsen Kvalsvik
Jan Einar Olsen Kvalsvik

Rådgjevar

Avbildet: Jorunn  Sagevik
Jorunn Sagevik

Rådgjevar

Avbildet: Karin Fiskerstrand
Karin Fiskerstrand

Økonomikonsulent

Avbildet: Eivor Sæther
Eivor Sæther

Administrasjonskonsulent