Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Ledelse

Avbildet: Gerd Brattli
Gerd Brattli

Leder

Avbildet: Håvard Moe
Håvard Moe

Nestleder

Avbildet: Ole Bjørn Helberg
Ole Bjørn Helberg

Medlem

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Medlem

Avbildet: Monica Lunde Ludvigsen
Monica Lunde Ludvigsen

Medlem

Avbildet: Hege Henden Nørbech
Hege Henden Nørbech

Medlem

Avbildet: Mari Jensen Otnes
Mari Jensen Otnes

Medlem

Avbildet: Andreas Outzen
Andreas Outzen

Medlem

Avbildet: Paul Ivar Pedersen
Paul Ivar Pedersen

Medlem

Avbildet: Nils Erling Skarseth
Nils Erling Skarseth

Medlem

Avbildet: Sirikit Kari Vågen
Sirikit Kari Vågen

Medlem

Avbildet: Mari Jensen Otnes
Mari Jensen Otnes

Kontaktperson BHG

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Kontaktperson GSK

Avbildet: Hege Henden Nørbech
Hege Henden Nørbech

Kontaktperson VGO

Avbildet: Sirikit Kari Vågen
Sirikit Kari Vågen

Kontaktperson UH

Avbildet: Nils Erling Skarseth
Nils Erling Skarseth

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Paul Ivar Pedersen
Paul Ivar Pedersen

Leder av lederråd

Avbildet: Ole Bjørn Helberg
Ole Bjørn Helberg

HTV KS fylke

Avbildet: Torbjørg Bakke
Torbjørg Bakke

HTV, Høgskulen i Volda

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Eirik Bertelsen
Eirik Bertelsen

HTV, Utdanningsdirektoratet

Avbildet: Wenche Birkelund
Wenche Birkelund

HTV, Helse Møre og Romsdal HF

Avbildet: Einar Hernborg
Einar Hernborg

HTV, Statsforvalteren i Møre og Romsdal Molde

Avbildet: Kjersti Garnes Overvik
Kjersti Garnes Overvik

HTV, St Olavs Hospital HF