Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Ledelse

Avbildet: Ina Margrethe Enoksen
Ina Margrethe Enoksen

Leder

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Nestleder

Avbildet: Xenia Haceaturean-Aas
Xenia Haceaturean-Aas

Styremedlem

Avbildet: Gro Johanne Eriksen Haugen
Gro Johanne Eriksen Haugen

Styremedlem

Avbildet: Marit Helen Lillestøl
Marit Helen Lillestøl

Styremedlem

Avbildet: Monica Lunde Ludvigsen
Monica Lunde Ludvigsen

Styremedlem

Avbildet: Linn Kjøl Oldervik
Linn Kjøl Oldervik

Styremedlem

Avbildet: Andreas Outzen
Andreas Outzen

Styremedlem

Avbildet: Silje Rønhovde Sandvik
Silje Rønhovde Sandvik

Styremedlem

Avbildet: Nils Erling Skarseth
Nils Erling Skarseth

Styremedlem

Avbildet: Irma Håvoll Sætre
Irma Håvoll Sætre

Styremedlem

Avbildet: Tore Tomren
Tore Tomren

Styremedlem

Avbildet: Sirikit Kari Vågen
Sirikit Kari Vågen

Styremedlem

Avbildet: Monica Lunde Ludvigsen
Monica Lunde Ludvigsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Nils Erling Skarseth
Nils Erling Skarseth

Kontaktperson GSK

Avbildet: Tore Tomren
Tore Tomren

Kontaktperson VGO

Avbildet: Irma Håvoll Sætre
Irma Håvoll Sætre

Kontaktperson UH

Avbildet: Xenia Haceaturean-Aas
Xenia Haceaturean-Aas

Kontaktperson FAS

Avbildet: Marit Helen Lillestøl
Marit Helen Lillestøl

Leder av lederråd

Avbildet: Ingunn Brevik
Ingunn Brevik

HTV KS fylke

Avbildet: Lillian Harstad
Lillian Harstad

HTV KS fylke

Avbildet: Andreas Outzen
Andreas Outzen

HTV KS fylke

Avbildet: Tore Tomren
Tore Tomren

HTV KS fylke

Avbildet: Lise Maria Bae Andersen
Lise Maria Bae Andersen

HTV, Helse Møre og Romsdal HF

Avbildet: Torbjørg Bakke
Torbjørg Bakke

HTV, Høgskulen i Volda

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Christin Hagen
Christin Hagen

HTV, St Olavs Hospital HF

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Roger Giskegjerde Kilsand
Roger Giskegjerde Kilsand

HTV, MoBarn SA

Avbildet: Peter Mørk
Peter Mørk

HTV, NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS