Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Ledelse

Avbildet: Ina Margrethe Enoksen
Ina Margrethe Enoksen

Leder

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Nestleder

Avbildet: Xenia Haceaturean-Aas
Xenia Haceaturean-Aas

Medlem

Avbildet: Gro Johanne Eriksen Haugen
Gro Johanne Eriksen Haugen

Medlem

Avbildet: Marit Helen Lillestøl
Marit Helen Lillestøl

Medlem

Avbildet: Monica Lunde Ludvigsen
Monica Lunde Ludvigsen

Medlem

Avbildet: Bente Torkildsen Michli
Bente Torkildsen Michli

Medlem

Avbildet: Linn Kjøl Oldervik
Linn Kjøl Oldervik

Medlem

Avbildet: Andreas Outzen
Andreas Outzen

Medlem

Avbildet: Silje Rønhovde Sandvik
Silje Rønhovde Sandvik

Medlem

Avbildet: Nils Erling Skarseth
Nils Erling Skarseth

Medlem

Avbildet: Tore Tomren
Tore Tomren

Medlem

Avbildet: Sirikit Kari Vågen
Sirikit Kari Vågen

Medlem

Avbildet: Andreas Outzen
Andreas Outzen

HTV KS fylke

Avbildet: Torbjørg Bakke
Torbjørg Bakke

HTV, Høgskulen i Volda

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Eirik Bertelsen
Eirik Bertelsen

HTV, Utdanningsdirektoratet

Avbildet: Wenche Birkelund
Wenche Birkelund

HTV, Helse Møre og Romsdal HF

Avbildet: Roger Giskegjerde Kilsand
Roger Giskegjerde Kilsand

HTV, MoBarn SA

Avbildet: Kjersti Garnes Overvik
Kjersti Garnes Overvik

HTV, St Olavs Hospital HF

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS

Avbildet: Ole Bernhardt Vangen
Ole Bernhardt Vangen

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat