Kontaktinformasjon

Adresse: c/o Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 BATNFJORDSØRA

Ledelse

Avbildet: Marianne Ranheim Vikør
Marianne Ranheim Vikør

Leder

Avbildet: Rolv Sæter
Rolv Sæter

Nestleder

Nyheter