Valget mellom kjip, kjipere og kjipest

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Innlandet har hatt sin første diskusjon om skolestruktursaken. Saksdokumentet til hovedutvalg for utdanning var utgangspunktet. Det var mange sterke reaksjoner på at saken fremmes uten synliggjøring av økonomien.

De mange kritiske røstene omhandlet både saksdokumentet som var lagt ut, men også vedlegget der fylkeskommunens administrasjon ble omtalt i rosende ordelag. Hovedtillitsvalgt Tore Hølmo presiserte at rosen var knyttet til prosessen og de tillitsvalgte og vernetjenestens involvering i prosessen.

- Vi har vært i slike prosesser tidligere hvor vi ikke var fornøyd med involveringen. Uavhengige av de forslagene som har kommet, mener jeg det er på sin plass å rose administrasjonen for at vi har vært med fra dag 1. Det var vi ikke forrige gang, og det er dette jeg har forsøkt å formidle. Jeg har forståelse for at andre oppfatter at vi er fornøyd med forslagene som er lagt frem, men dette er ikke tilfellet, sier Tore.

Sterk kritikk av manglende økonomiske betraktninger

Bilde av Aslak Stensrud, Thore Johan Nærbøe og Gry Rollag Føsker
Aslak Stensrud, Thore Johan Nørbøe og Gry Rollag Føsker var tre av flere som var kritiske til fylkesdirektørens fremstilling. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe synes det er bra at mange stiller kritiske spørsmål til utredningen som ligger til grunn for utvalgsmøtet i Utvalg for utdanning.

- Dette er et svært lite presist notat fra fylkesdirektøren hva gjelder økonomi. Det brukes ord som middels og lav grad av innsparing, uten at det er konkretisert hva dette betyr. For skoler og skolesteder som nå foreslåes nedlagt er dette umulig å forholde seg til. Jeg forstår meget godt de kritiske tilbakemeldingene som kommer. I et innlegg i avisen tidligere i vår skrev også fylkesdirektøren at dette er en økonomisk begrunnet skolestrukturendring. Politikerne kan umulig ta stilling til dette før det ligger økonomi på bordet, sier han.

Torill Beitdokken, nestleder, er opptatt av at dette i bunn og grunn også handler om finansiering av oppvekstsektoren.

- Det kan snakkes om elever som biomasse, om allokering av ressurser og det kan beskrives en slags gevinstrealisering av oppvekstsektoren. Dette handler om verdien av utdanning. Det handler om hva som skal være muligheter og kvalitet i utdanningen for alle Innlandets ungdommer. At det ikke sies noen ting om innsparingsmulighetene i et slikt dokument er oppsiktsvekkende, sier hun.

Gry Rollag Føsker mener det er viktig at medlemmene ikke får inntrykk av at Utdanningsforbundet mener at skoler skal legges ned.

- Selv om Utdanningsforbundet har vært deltagende i prosessene i forkant, betyr det ikke at vi mener at skoler skal legges ned. I tillegg til manglene knyttet til økonomi, så mangler også notatet faglige konsekvenser. Det er ungdommene i Innlandet det er snakk om her. Det må komme tydeligere frem hvilke konsekvenser dette får for dem, sier hun.

Aslak Stensrud, kontaktperson grunnskole mener at notatet setter alt for mange skoler og studiesteder «i spill» uten at man har utredet hva det kan bety av innsparinger i kroner og øre.

- Vi vet at det er økonomien som er grunnlaget for diskusjonen om skolestruktur. De skal altså spare penger, men de foreslår å vedta å legge ned tilbud uten at de kan si noe om hvor mye de kan spare. Jeg synes det er hårreisende at saken kan gå til et utvalg uten økonomiske analyser, sier han.

Lokallagene reagerer

Det er arrangert flere møter og samlinger i mange lokallag allerede. Mange reagerer på at det ikke er foreslått et alternativ 0, hvor skolene beholdes og man eventuelt ser på andre muligheter for innsparinger. Thore Johan var på Skarnes videregående som er foreslått nedlagt i alle forslagene.

- På Skarnes er det en kampklar gjeng. De mener at politikerne får seg forelagt feil valg. De kan kun velge mellom kjip, kjipere og kjipest. Nordre Land har hatt en resolusjon på sitt årsmøte. I Lom har det vært fakkeltog med stort oppmøte. Videregående skole er en viktig sak for hele Utdanningsforbundet. Dette blir tema på lokallagskurs denne uken, sier Thore Johan.

Selve høringsnotatet er ikke ferdig. Det har vært et ekstraordinært utvalgsmøte, og høringsnotatet vil foreligge etter at utvalg for utdanning har sagt sitt. Fylkesstyret skal diskutere saken igjen på de kommende møtene. Forslag til høringsdokument som skal til fylkesutvalget ble vedtatt torsdag denne uken.