Sikkerhetsnettet rundt elevene er stort hos oss

Det er 100 elever ved Lom videregående skole. Over 1000 gikk i fakkeltog for å fortelle hvor viktig skolen er for hele området. De scorer høyest i fylket på gjennomføringsgrad og har en forholdsvis stabil søkermasse. Allikevel foreslåes skolen nedlagt.

Arbeidsplasstillitsvalgt Kari Ousten Lyngved opplever situasjonen som tøff og vanskelig. Samholdet og engasjementet for å beholde tilbudet er imidlertid svært stort. Fakkeltoget som ble arrangert etter at fylkeskommunedirektøren la frem innstilling om å legge ned Lom videregående skole samlet flere folk enn 17. mai. Og 17. mai er stort i Lom. Kari synes ikke dette er så rart.

Det er et veldig bredt engasjement, og det viser at vi er tett vevd sammen i hverandres liv her oppe. Vi er viktig for hverandre. Vi har et felles rotsystem, og napper du opp noe, tar du med deg resten.Kari Ousten Lyngved

- Det kom folk fra hele Ottadalen på en helt vanlig tirsdag. 17. mai-toget har aldri vært så langt. Det var representanter fra alle generasjoner. Alle ville være med. Det var babyer i barnevogn og eldre i rullestol. Det er et veldig bredt engasjement, og det viser at vi er tett vevd sammen i hverandres liv her oppe. Vi er viktig for hverandre. Vi har et felles rotsystem, og napper du opp noe, tar du med deg resten, sier hun.

Mange tidligere og nåværende elever ved Lom videregående skole har uttalt seg i media, og det er en stor kampvilje for å beholde tilbudet i Lom. Kari opplever at det i en bygd som Lom er viktig for mange å beholde det tilbudet de har.

- Den videregående skolen er en hovedpulsåre. Vi fostrer og rotfester ungdommene våre her. Vi har ungdom som skaper grunnlaget for de videre livene sine her. Vi har mange ungdommer som etablerer nye bedrifter her, og vi har ungdom som kommer tilbake til området med kompetanse de har ervervet seg etter å ha gått hos oss. Mange av de som kommer tilbake og etablerer seg trekker frem tiden på videregående i Lom som en viktig tid for senere og endelige valg, sier hun.

Et felles lag for alle elever

Hun er opptatt av at politikere som skal vedta dette i høst, må kjenne til alt de får til i Lom – og ta dette med i vurderingene de skal gjøre før vedtak.

Vi er ett lag som arbeider i fellesskap for alle de 100 elevene vi har i år. Det merker elevene, og det gjør også noe med oss ansatte. Vi er sammen om hele skolen, vårt økosystem, der nesten alle møter er fellesmøter og alle vet alt. Sikkerhetsnettet rundt elevene er stort.Kari Ousten Lyngved

- Vi har en klasse på hvert trinn med studiespesialisering og to på byggfag. I tillegg tar vi imot elever med spesielle behov som inkluderes i hverdagen. Vi er en gruppe ansatte på vel 20 stykk, et stort samarbeidende fellesskap av lærere, helsesykepleier, vaktmester, rengjøringspersonale og kantinemedarbeidere. Vi er ett lag som arbeider i fellesskap for alle de 100 elevene vi har i år. Det merker elevene, og det gjør også noe med oss ansatte. Vi er sammen om hele skolen, vårt økosystem, der nesten alle møter er fellesmøter og alle vet alt. Sikkerhetsnettet rundt elevene er stort. Som en av elevene så treffende sa det; «Her er det jo nesten umulig å ikke bli fanget opp!», sier hun.

Hun mener at denne nærheten og tilstedeværelsen er ekstra viktig for elevene.

- Dette er en livbøye for mange. Det er ingen som slipper unna ved å gjemme seg i mengden. Vi kjenner elevene og elevenes hjemmemiljø, og vi bruker mye tid på hver elev. Det er mye forebygging i dette, og vi har en gjennomføringsgrad på tilnærmet 100%. Vi har også mulighet til å tilpasse slik at man kan leve livene sine her oppe. Et godt eksempel er en av elevene våre som har kjøpt seg sauer og ba om å få gå litt før fra timen en dag i lamminga. Det får vi til. Det ligger nokså mange kompetansemål og mye livslæring i å eie dyr og en gård og alt som det fører med seg. Og bare det å ha pågangsmot til drive en gård før og etter skoletid – her snakker vi beundringsverdig ungdom med tæl! Dersom denne eleven må kjøre langt for å gå på skole, eller flytte på hybel, kan ikke sauene beholdes. Det er ikke å ta livene til ungdom her i området på alvor, sier hun.

Et sterkt faglig fellesskap

Hun opplever at saksfremlegget fra Innlandet fylkeskommune er unyansert når det gjelder faglig miljø for lærere og elever.

- Jeg opplever det som er beskrevet i saksframlegget som veldig snevert, med en forutinntatt holdning om at «stort er best». Et konkret eksempel er at det er et lite fagmiljø på byggfag. Ja, vi har tre lærere på byggfag, men de tilhører et fellesskap på nesten 20 lærere i én stor tverrfaglig seksjon. Hos oss er tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag og studieretninger både en selvfølgelighet og en nødvendighet. Det påvirker selvsagt kvaliteten på undervisningen i positiv grad. I tillegg har de mange interaksjoner med bedrifter og næringsliv lokalt. Jeg er ikke med på premisset om at læringsmiljøet er for lite, - snarere tvert imot, sier hun.

Hun påpeker at det er et høyt faglig kompetansemiljø på skolen, noe som resulterer i meget gode resultater for elevene, år etter år.

Det som oppleves som verst i denne situasjonen er at fylkeskommunen over år har etterspurt kvalitet i alle ledd, mer kompetanse, høy gjennomføringsgrad, mer tverrfaglig samarbeid og bedre resultater knyttet til elevers psykiske helse. Vi har innfridd på alle parametere og er best i hele fylket.Kari Ousten Lyngved

- Det som oppleves som verst i denne situasjonen er at fylkeskommunen over år har etterspurt kvalitet i alle ledd, mer kompetanse, høy gjennomføringsgrad, mer tverrfaglig samarbeid og bedre resultater knyttet til elevers psykiske helse. Vi har innfridd på alle parametere og er best i hele fylket. I tillegg har vi en oppfyllingsgrad på 83%, bare slått av de store skolene i mjøsbyene. Allikevel skal vi ikke ha livets rett. Det er helt uforståelig for oss, sier hun.

Ringvirkninger utover skolen

Dersom byggfagstilbudet på Lom legges ned, vil det ikke være noe tilbud for elever innen Bygg- og anleggsteknikk i Nord-Gudbrandsdalen i det hele tatt. Elever som vil ta dette tilbudet vil måtte flytte på hybel. Det er det ikke alle som er klare for. Kari mener at byggfagtilbudet i Lom er nokså unikt og kan vise til ringvirkninger for et helt samfunn.

Skanska ringer oss og spør hvor mange elever vi kan avgi som lærlinger. Elevene våre har et velfortjent godt rykte på seg. Alle som ønsker det, får lærlingplass. 100% formidling. Det er nokså unikt.Kari Ousten Lyngved

- Skanska ringer oss og spør hvor mange elever vi kan avgi som lærlinger. Elevene våre har et velfortjent godt rykte på seg. Alle som ønsker det, får lærlingplass. 100% formidling. Det er nokså unikt. 22 aktører innen bygg- og anlegg i Skjåk, Lom og Vågå har skrevet leserinnlegg og høringsuttale. De omtaler en nedlegging av skolen som katastrofalt for bygg- og anleggsnæringen i regionen. Det viser at en skole har stor betydning for et helt samfunn. Og når vi blir kontaktet av ikke bare lokale og regionale, men også store nasjonale bedrifter, så betyr det at vi får til noe. For oss som bor og lever her er ikke elever tall og statistikk, det er liv og fremtid. Vi må evne å se det store bildet, sier hun.

Hun har en forståelse for at det er vanskelig å være politiker, og at alle skoler og studiesteder nå slåss for sitt. Det er imidlertid viktig for henne å påpeke at de økonomiske konsekvensene kan være enorme av å legge ned skolen i Lom.

- Ved å sende flere elever på hybel vet vi at noen vil slite. Vi har tilnærmet 100% gjennomføringsgrad hos oss, i Innlandet fylkeskommune ligger gjennomføringsgraden på 85%. Av våre 100 elever, er det da ifølge statistikken 15 ungdommer som står i fare for ikke å fullføre. 15 ungdommer det vil få enorme konsekvenser for. Norge bruker altfor lite midler på forebygging, og altfor mye på å bøte på situasjoner som oppstår som resultat av dette. Vi vet godt hvem disse potensielle ungdommene er, og det er bare så forferdelig trist. Ungdommer som kan falle fra og miste livsmot om de må gå på en annen skole og ikke blir fanget opp. Det er kostbart sett i et samfunnsperspektiv, og kan skape utenforskap for ungdommene. Ungdommer som vi vet at vi får gjennom om de får gå hos oss. Samfunnet taper penger på å legge oss ned. Vi kan jo drifte hele skolen for de samfunnsøkonomiske kostnadene på de 15 vi taper, sier Kari.

Hun ønsker ikke at det skal bli kamp mellom by og land og heier på alle som jobber for og med ungdom i hele Innlandet. Allikevel mener hun at det får stor betydning for distriktene at tilbud forsvinner.

Det er fremtiden vår det er snakk om her, og for en bygd betyr det mer. Den symbiosen som vi lever i oppi her bryter sammen. Det er så mye mer enn en skole. Lom er spesiell på mange måter; geografisk, kulturelt og kulinarisk. Det er kombinasjon av fjell- og bygdekultur. Kari Ousten Lyngved

- Det er fremtiden vår det er snakk om her, og for en bygd betyr det mer. Den symbiosen som vi lever i oppi her bryter sammen. Det er så mye mer enn en skole. Lom er spesiell på mange måter; geografisk, kulturelt og kulinarisk. Det er kombinasjon av fjell- og bygdekultur. Det er en enorm positivitet her og mange flytter tilbake og det etableres nye bedrifter. I tillegg ønsker mange unge å ta over eller kjøpe gårder, så verdiskapningen her skjer i alle næringer. Og her er fødselstallene positive, i forhold til mange andre steder i Innlandet. Jeg mener at politikerne også må ta dette i betraktning. Om den positive utviklingen skal fortsette trenger vi også videregående skole, sier hun.