Levende lokalsamfunn trenger ungdommen

Skarnes videregående foreslåes nedlagt. Igjen. Det er ikke første gangen det har vært et alternativ med nedleggelse, men denne gangen foreslåes Skarnes nedlagt i alle de tre opprinnelige forslagene fra fylkeskommunedirektøren.

På skolen står sjokkerte lærere igjen. Arbeidsplasstillitsvalgt Jørgen Lesjø er imidlertid kampklar.

- For det første var vi alle ganske sjokkerte da forslaget fra fylkesdirektøren ble presentert. Vi synes ikke forslaget er spesielt godt begrunnet i noen henseende, verken økonomisk eller faglig. Det blir argumentert med at vi ikke er bærekraftige på sikt, men det ligger ikke noe konkret i hva det betyr. For oss er det uakseptabelt å godta. Det må legges frem et forslag hvor Skarnes har en fremtid, sier han.

Skarnes videregående skole i Sør-Odal har rundt 185 elever og har blitt en forholdsvis liten skole etter å ha krympet de senere årene. Sør-Odal kommune er imidlertid en kommune som har et stabilt elevtall og de har til og med økt noe de senere årene. Det mener Jørgen at burde få betydning.

Det står jo nærmest svart på hvitt at det er lite å spare. Da gir ikke dette noe særlig mening.Jørgen Lesjø

- Vi er en skole i distriktet, men vi har opprettholdt et bredt studietilbud og vi har meget erfarne lærere med høy kompetanse. Lærere som har vært ansatt lenge, og som har viet sin yrkeskarriere til å undervise ungdom her på Skarnes. Det er ikke gitt at det er så mye penger å spare på å legge oss ned. Det står jo nærmest svart på hvitt at det er lite å spare. Da gir ikke dette noe særlig mening, sier han.

Lange dager i buss

Mange elever i Odalskommunene vil kunne få lange dager dersom de må pendle til Kongsvinger for å gå på skole. Jørgen etterlyser en konsekvensutredning om hva dette vil bety for ungdommene.

- For våre ungdommer er det mest sannsynlig reiseveien som vil være største problemet. Det vil bli lange avstander for elevene våre og de vil bruke mye av hverdagen sin i buss. Fylkeskommunen har beskrevet at en reisevei på 1,5 til 2 timer hver vei kan være utfordrende. Bussen fra Skarnes til Kongsvinger vil trolig ikke gå på E16, men må hente ungdommene der de bor. 2-3 timer i buss hver dag tar et stort jafs av livet til ungdommene våre som jeg synes er problematisk. 2-3 timer i buss er for lenge, sier han.

Han tror at en eventuell nedleggelse av Skarnes videregående vil merkes i hele bygda.

Ungdommene er viktige for bygda si også. De er viktige for å opprettholde et levende idrettslag. De er viktige for å kunne videreutvikle kommunens musikkliv gjennom korps og kor. Ungdom er viktige for å kunne skape levende lokalsamfunn.Jørgen Lesjø

- Ungdommene er viktige for bygda si også. De er viktige for å opprettholde et levende idrettslag. De er viktige for å kunne videreutvikle kommunens musikkliv gjennom korps og kor. Ungdom er viktige for å kunne skape levende lokalsamfunn. Hvis de gjennom store deler av ungdomstiden skal bruke mye tid på buss, så kommer både ungdommene og bygda tapende ut, sier han.

Nytt alternativ fire gir litt håp

I forslaget som kommer ut på høring har det kommet et alternativ fire hvor Skarnes kan få noen tilbud flyttet fra skolene i Kongsvinger og dermed forhindrer en nedleggelse. Jørgen er glad for at det kommer et forslag til på bordet, selv om det kan skape utfordringer for andre skoler.

- Et perspektiv som var veldig viktige forrige gang det var snakk om skolestruktur, var at det skulle være kombinerte skoler med både studiespesialisering og yrkesfag. Dette er ikke nevnt nå i denne runden. Vi synes at det er en stor verdi å være en kombinert skole, og jeg mener at vi i er et eksempel på hvor bra det er at elever ved både yrkesfag og studiespesialisering har hverdagen sin sammen. Vi savner en diskusjon om dette perspektivet også denne gangen, sier han.

Han forteller at lærere ved Skarnes er redde for å miste jobben og at det skaper en enorm usikkerhet på både kort og lang sikt.

- Det er klart at dette er vanskelig for mange. Jeg synes heller ikke at vi får så mange svar fra Innlandet fylkeskommune. Vi risikerer å miste folk, folk som er vanskelig å erstatte. Det er flere som ikke tar sjansen på å bli hos oss da dette skaper så mye usikkerhet. Skolen vår risikerer å tape uansett. Vi vet at ansiennitetsprinsippet og stillingsvernet står sterkt, men vi har behov for mer informasjon om hvordan dette skal løses eller hva som er tenkt, sier han.

Elevene reagerer

Jørgen forteller at det kommer reaksjoner fra elevene.

Innlandet fylkeskommune ligger høyere enn snittet på gjennomføring. Vi som jobber ved de mindre skolene, er med på å få til en høy gjennomføringsgrad. Det har også en enormt høy verdi.Jørgen Lesjø

- Elevene er ganske sjokkerte og opprørte de også. En del elever forteller at de ikke ville kommet igjennom videregående opplæring på en større skole. Det er flere som opplever en trygghet her hos oss som de er redd for å miste ved en større skole. Innlandet fylkeskommune ligger høyere enn snittet på gjennomføring. Vi som jobber ved de mindre skolene, er med på å få til en høy gjennomføringsgrad. Det har også en enormt høy verdi. Min kollega i oppfølgingstjenesten forteller at kostnaden ved at en elev havner i NAV i stedet for å fullføre videregående skole er enorme, både økonomisk og personlig. Det må være med i regnestykket om hva man kan spare. Det er viktig å trekke dette frem i diskusjonen før man bestemmer seg for å legge ned tilbud, sier Jørgen.