40 studenter på jobbsøkerkurs

Utdanningsforbundet Innlandet og Pedagogstudentene arrangerte sitt tradisjonelle jobbsøkerkurs for studenter ved Høgskolen i Innlandet med godt oppmøte fra mange studenter.

Lars Frode Finstad og Jill Johansen var kursholdere, og de var meget godt fornøyde med både oppmøte og engasjementet fra studentene.

- Dette kurset er et årlig kurs i samarbeid med Pedagogstudentene. Her informerer vi om alle aspekter ved ansettelsesprosesser i kommuner og private virksomheter. Vi snakket om hvordan en søker og hva det er viktig å legge vekt på i en søknad og hva som er vanlig prosedyrer i en ansettelsessak, forteller Lars Frode.

I tillegg til gode tips og informasjon om rettigheter i ansettelsesprosesser ble det holdt en liten bolk om viktigheten av å være organisert og informasjon om Utdanningsforbundet.

- Som medlem av Pedagogstudentene har du ett års gratis medlemskap i Utdanningsforbundet første året etter endt utdanning. Det er viktig for oss at studentene husker på dette, melder seg inn og oppretter kontakt med sin tillitsvalgt på arbeidsplassen. De blir da medlem i et stort profesjonsfellesskap, sier Lars Frode.

Jill Johansen hadde sitt siste oppdrag som tillitsvalgt før hun startet i ny jobb i Utdanningsforbundet sentralt. Hun synes det var stas å få avslutte med en god gjeng som snart skal ut i jobb i barnehage og skole.

- Jeg kunne ikke tenke meg en bedre avslutning på mitt virke som tillitsvalgt. Det er svært viktig å formidle kunnskap om hvilke rettigheter du har som arbeidssøker, og hva det er lurt at de som søkere til stillinger må være oppmerksomme på, sier Jill

Kurset løftet fram ulike problemstillinger som ofte dukker opp i ansettelsesprosesser, samt hvilke regler som finnes i arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen. Spørsmål om barn og graviditet var noe som opptok flere av studentene. Jill er glad for at de kommer på kurs og får vite hva en arbeidsgiver kan spørre om.

- Når en ikke har vært gjennom mange søkeprosesser tidligere er det mye en lurer på. Vi ser viktigheten av at studentene er godt forberedt også til å søke nye jobber, sier Jill.

Det planlegges et nytt kurs for Pedagogstudentene 2. mai.