Realiteten vil slå alle i trynet

Jørgen Schjalm, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Åmot teller på knappene om han skal gå av med pensjon. Selv om han elsker jobben med elevene, føler han på en sterk oppgitthet i forhold til yrkesstatus og en negativ arbeidsgiverside. Retorikken fra KS gjør situasjonen verre.

Jørgen Schjalm snakker varmt og engasjert om det å være lærer. Han vil i utgangspunktet anbefale alle å velge å bli lærer.

- Opplevelsen av å delta i og bidra til barns utvikling må være noe av det mest meningsfylte og motiverende å ha som profesjon. Barn vokser og utvikler seg sammen med deg, og som lærer har man mulighet til å hjelpe dem i å bli den beste utgaven av seg selv. Det gjelder uansett forutsetninger. De skal utvikle evner, kompetanse og samhandling ut fra sitt ståsted, uavhengig av om de har traumer, lærevansker, uryddige familieforhold eller kommer fra ressurssterke hjem med god oppfølging. Det er dette læreryrket handler om. Dette gjør arbeidet til noe av det mest meningsfylte jeg kan tenke meg, sier han.

Allikevel teller han nå på knappene om han skal avslutte karrieren og bli pensjonist. Han orker ikke lenger en arbeidsgiver som underkommuniserer utfordringer og feilinformerer om lønnssituasjonen.

- En av de viktigste faktorene for å ha høy kvalitet på eget arbeid er trivsel. Å bli satt pris på er avgjørende for å trives. KS som arbeidsgiver snakker ned læreryrket ved å utrykke at kommunene selv skal få definere hva en lærer behøver av faglig bakgrunn for å kunne ha ansvar for undervisning. Det vises heller ingen respekt for den argumentasjonen og dokumentasjonen som legges fram i forbindelse med tariffoppgjørene. Tor Arne Gangsø uttaler for eksempel at lærerne snakker seg inn i en streik. Dette er vås.

Anbefaler ikke KS som arbeidsgiver

Jørgen mener det ikke er noen grunn til å anbefale kommuner som er medlem av KS som arbeidsgivere. Han opplever at det er for mye jobb og liten tillit, for mange frustrasjoner og lite lønn.

- KS klarer ikke å se at dårligere lønnsutvikling over lang tid for lærergruppene er et problem. Det uttales fra flere hold at lærere er høytlønte i kommunesektoren. Ja, vi er det, fordi vi har lang utdanning. I tillegg har vi en helt unik kompetanse som er avgjørende for å gi alle elever undervisning av høy kvalitet, sier han.

Han er svært bekymret for at KS tilsynelatende mener at den politikken som føres over for lærerne er fremtidsrettet.

- Der tror jeg KS tar fryktelig feil. Med stadige kamper om tariffoppgjør vil samfunnet ellers få en oppfatning av at det er mye som ikke stemmer i skole-Norge. Uavhengig av om lærerne har opinionens støtte eller ikke. Det gir ikke mye insentiv til ungdom om å velge lærerutdanning, sier han.

Jørgen ser med bekymring på fremtiden for skole-Norge og er svært redd for at andelen ukvalifiserte i skoleverket vil øke betraktelig i årene som kommer.

- KS er uenig i at det er mangel på lærere, til tross for at SSB legger fram tall som underbygger det. Her kommer KS sin holdning til hva som kreves for å kunne kalle seg lærer inn. Arbeidsgiver tar med andre ord bort statusen ved å være lærer. Det er vanskelig å se hvordan dette skal motivere nye studenter til lærerstudiet. I Norge er det nå historisk lav arbeidsledighet. Mange bransjer sliter med å få arbeidstakerne de trenger. Misfornøyde lærere med annen kompetanse kan fort finne det tjenlig å skifte beite. I tillegg vil flere vurdere slik jeg gjør, å gå av med pensjon, sier han.

Det vil bli alvorlig

Han mener realiteten til slutt vil vise seg i de målingene som politikerne er så glad i, og i enda større grad i vurderingene fra de fagfolkene som er igjen i skolen.

- Da vil realiteten slå alle i trynet. Kvaliteten på undervisningen vil synke. Jeg kan ikke se for meg at situasjonen lar seg snu på kort tid. Det vil da ta mange år før norsk skole får løftet seg igjen, sier han.

Han har klare budskap til nyutdannede lærere som skal starte sin lærergjerning i høst.

- Ikke tro på det KS, politikere, samfunnsdebattanter og andre bedrevitere sier og skriver om skolen og lærerne. De tar feil. Hold ut. Alt blir bedre når du får litt erfaring. Kanskje vi gamlingene som sloss med KS kan klare å snu utviklingen når det gjelder lønn og status også, sier han.

En varslet krise

Nestleder Torill Beitdokken mener det er alarmerende at erfarne lærere som Jørgen kan ende opp med å forlate undervisningen før de når pensjonsalderen.

- I mange kommuner i Innlandet har vi mange lærere fra 55 år og oppover. Dersom mange av disse skulle velge å slutte i yrket, enten for å pensjonere seg, eller å forsøke andre oppgaver vil kommunene få en stor utfordring. KS snakker om sykepleiermangelen som vi er enige i er reell. Lærermangelen er imidlertid også en varslet krise. Den opplever jeg at underkommuniseres og til dels bagatelliseres av KS, sier hun.