Lytt til profesjonen

Bente Kampesveen, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Innlandet minner om at streiken også har betydning for barnehagelærere i et innlegg i flere aviser i Innlandet.

Streiken som pågår handler om lærere i skoleverket. Lærere i barnehagen og lærere på småskoletrinnet er foreløpig ikke tatt ut i streik. Allikevel har streiken betydning også for våre medlemmer i barnehagen mener Bente Kampesveen.

- Akkurat nå handler streiken om lærermangel i skolen, og om en arbeidsgiver som har nedprioritert lærere i seks tariffoppgjør på rad. Men KS sin holdning til kvalifiserte lærere i skolen har også betydning for holdningen til kvalifiserte lærere i barnehagene. I barnehagene er det fortsatt anledning til å søke om å ansette ukvalifiserte på dispensasjon i barnehagelærerstillinger, og dette gjøres fremfor å forsøke å rekruttere kvalifisert arbeidskraft med høyere lønn. Vi kjemper en felles kamp for anerkjennelse og lønn, sier Bente.

En evig kamp om bedre arbeidsvilkår

Hun påpeker at vi er inne i en snart 50-årig kamp for å sikre barnehagelærere mer tid til planlegging, til barnas og barnehagens beste.

- Barnehagelæreres tid til for- og etterarbeid har vært uendret i mange tiår. Barnehagens innhold og oppgaver har økt radikalt. Barnehageansatte har et mye høyere sykefravær enn andre sektorer, og arbeidspresset er stort. Vi vet at mange barnehagelærere slutter i yrket tidlig av helsemessige årsaker, derfor har vi jobbet i mange år med å få på plass gode seniorpolitiske tiltak. Jobben her er ikke ferdig, og den er ikke glemt. Men akkurat nå handler det om lønn for lærere i skoleverket, sier hun.

En kvalifisert lærer betyr mye

Hun blir like frustrert over KS sin holdning om lærermangelen som sine tillitsvalgtkollegaer fra skoleverket.

- Ifølge KS er ikke mangelen på kvalifiserte lærere særlig dramatisk i hverken skole eller barnehage. KS mener at barn og elever kan ivaretas like bra av vikarer som mangler utdanning. Dette betyr jo at utdanningen ikke betyr noe, og at oppgavene kan utføres av andre, og billigere arbeidstakere. Konsekvensen er at barn og elever blir skadelidende. Utdanning har betydning. Foresatte burde spørre og kreve at den som står i klasserommet eller er ansvarlig på en barnehageavdeling er utdannet lærer, sier hun.

Hun mener vi er ved et veiskille for hvordan skole og barnehage skal kunne løse sine oppgaver i fremtiden.

- Hvordan vil barnehagene og skolen bli i fremtiden dersom ikke flere søker på barnehagelærer- eller lærerutdanningene? Kommunepolitikere må engasjere seg. De må stille spørsmål knyttet til kvalifikasjonene til de ansatte i kommunens virksomhet. De bør også utfordres til å gjøre mer for å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Det er verktøy i verktøykassa til å løse dette. Lønn er helt opplagt et virkemiddel, sier hun.

Hun er glad for at barnehagelærere støtter streiken og deltar på markeringene.

- Det gleder meg at våre medlemmer i barnehagen støtter solidarisk opp på markeringene. De vet hva kompetanse betyr for barn og elever. Jeg mener KS må lytte til profesjonen. For det er faktisk slik at skal man satse på elevene, så må man satse på lærerne, sier hun.

 

Hele leserinnlegget kan leses her (ekstern lenke).