Gratulerer med barnehagedagen

Årets tema er barnehagens arbeid med vennskap og årets slagord er «Vennskap – Du og jeg». Bente Kampesveen, kontaktperson barnehage i Innlandet er glad for at dagen markerer små barns viktige vennskap og barnehagens arbeid med tilhørighet og sosialt fellesskap.

- Barnehagene i Norge legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Rammeplanen slår fast viktigheten av at alle barn skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positive samspill med andre barn og med voksne. Dette er en svært viktig del av barnehagens betydning for små barn, sier Bente.

I januar 2021 fikk barnehagen nytt regelverk for barnehagemiljøet. På samme måten som alle barn skal ha det trygt og godt på skolen, skal barnehagehagebarn oppleve at de har det trygt og godt i tiden de er i barnehagen. Det er de ansattes oppgave å følge med på at alle barn har det bra.

Vennskap er viktig i alle aldre, og i barnehagen lærer vi små barn å få erfaringer med å skaffe seg venner og opprettholde vennskap. Dette er noe barnehager hele tiden har jobber aktivt med, sier Bente.

Hun mener barnehagedagen er viktig for å markere det flotte faglige arbeidet som gjøres for barn over hele landet.

- Barnehagedagen har blitt en viktig dag for å synliggjøre barnehagens betydning i det norske samfunnet og for å vise ulike deler av barnehagens mandat. I pandemien har vi sett barnehagens viktige samfunnsmessige rolle. Barnehagedagen fokuserer på det som er viktig for barna – både her og nå, og i fremtiden. Barnehagen er en viktig pedagogisk institusjon som er med på å skape rammer for barns liv, sier hun.

Hun ønsker alle barnehager i Innlandet lykke til med dagen.

- Vi har gode barnehager i Norge og vi kan være stolte over arbeidet som gjøres. Jeg håper barn, foreldre og ansatte koser seg med dagen, og at politikere og andre samarbeidspartnere tar en ekstra titt i barnehagene i nærområdet i dag, sier hun.