Kontaktinformasjon

Telefon: 66938000
Adresse: Postboks 313, 2001 LILLESTRØM

Ledelse

Avbildet: Jon Ola Eggen
Jon Ola Eggen

Leder

Avbildet: Lene Skjønhaug
Lene Skjønhaug

Nestleder

Nyheter

Se alle nyheter
Markering!

Markering som følge av urealistiske budsjetter for barnehager og skoler i Lillestrøm kommune onsdag 28.2 klokken 17.30 – 18.00.

Medlemmer i Utdanningsforbundet Lillestrøm vil samles foran Lillestrøm Rådhus klokken 17.30 – 18.00 onsdag 28.02 før kommunestyremøtet, for å markere seg mot de urealistiske budsjettene for skoler og barnehager i Lillestrøm kommune. De inviterer politikere, foreldre, elever, besteforeldre, andre ansatte i skoler og barnehager og alle andre som er opptatt av en god oppvekst for barn og unge i Lillestrøm, til å delta på markeringen under parolene: «Med 160 millioner kan vi gi barn og elever et minimumstilbud» og «Med 500 millioner kan vi gi barn og elever et godt opplæringstilbud».

26.02.2024

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Innspill til forhandling av SFS2201 og SFS2213

Her finner du innspillene sendt fra Lillestrøm lokallag til sentralt ifbm forhandling av arbeidstid i skoler og barnehager som finner sted i 2023/2024. Trykk på dokumentene for å lese innspillene.

29.09.2023