Styre og hovedtillitsvalgte

Ledelse

Avbildet: Gro Iren Abrahamsen
Gro Iren Abrahamsen

Leder

Avbildet: Lars Elvethun Torskenes
Lars Elvethun Torskenes

Nestleder

Avbildet: Bente Hermansen
Bente Hermansen

Styremedlem

Avbildet: Trude Håland
Trude Håland

Styremedlem

Avbildet: Bodil Kirkerød
Bodil Kirkerød

Styremedlem

Avbildet: Jane Silvester Lomax
Jane Silvester Lomax

Styremedlem

Avbildet: Margareth Ludvigsen
Margareth Ludvigsen

Styremedlem

Avbildet: Kristin Løver
Kristin Løver

Styremedlem

Avbildet: Kine Midtun
Kine Midtun

Styremedlem

Avbildet: Anne Beathe Ryttersveen
Anne Beathe Ryttersveen

Styremedlem

Avbildet: Anne Margrethe Stagrum
Anne Margrethe Stagrum

Styremedlem

Avbildet: Ulrikke Dorthea de Vibe
Ulrikke Dorthea de Vibe

Styremedlem

Avbildet: Leif-Inge Austerheim Westbø
Leif-Inge Austerheim Westbø

Styremedlem

Avbildet: Anette Blyberg
Anette Blyberg

1. varamedlem

Avbildet: Aina Langeland Friling
Aina Langeland Friling

2. varamedlem

Avbildet: Kjetil Austjord
Kjetil Austjord

3. varamedlem

Avbildet: Sissel Erstad
Sissel Erstad

4. varamedlem

Avbildet: Marit Dystland Kristiansen
Marit Dystland Kristiansen

5. varamedlem

Avbildet: Gry Hovland
Gry Hovland

6. varamedlem

Avbildet: Trude Tormodsdotter Nes
Trude Tormodsdotter Nes

7. varamedlem

Avbildet: Kine Arnesen
Kine Arnesen

HTV KS fylke

Avbildet: Marit Fulland Danielsen
Marit Fulland Danielsen

HTV KS fylke

Avbildet: Trude Håland
Trude Håland

HTV KS fylke

Avbildet: Christian Laupsa
Christian Laupsa

HTV KS fylke

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Jørn Petter Huseklepp Ramirez Grønn-Nielsen
Jørn Petter Huseklepp Ramirez Grønn-Nielsen

HTV, Stiftelsen Fossumkollektivet

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS