Om fylkeslaget

Akershus

Utdanningsforbundet Akershus har 22 lokallag som støttes av tillitsvalgte og ansatte ved fylkeskontoret i Oslo. 1. mars 2017 hadde fylkeslaget 14 175 medlemmer.

Om fylkeskontoret

Kontaktinformasjon:

Telefon sentralbord: 23 13 80 40

E-postadresse postmottak: akershus@udf.no 

Besøksadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo

 

Åpningstider:

Vårt kontor er vanligvis bemannet fra kl. 08.00 til kl. 15.45 i månedene oktober til og med april. Fra mai til og med september er åpningstidene kl. 08.00 til kl. 15.00. I juli har de tillitsvalgte et telefonvaktsystem som dekker opp eventuell spørsmål i ferietiden.

Bemanning:

Tretten tillitsvalgte samt en møtende vara med frikjøp og fire ansatte har sin faste arbeidsplass ved fylkeskontoret.

Ansatte ved fylkeskontoret

Blid dame

Astri Helene Engerdahl

Organisasjonssekretær
Ung dame

Heidi Sundkøien Sørvik

Økonomikonsulent

Bagi Othman

Administrasjonskonsulent

Wenche Rishovd

Økonomikonsulent