Rektor - Jeg støtter streiken fullt ut!

Colin Pritchard-Davies ved Eiganes skole i Stavanger hilser den kommende lærerstreiken velkommen. – Vi må vise at det skal satses på norsk skole. Dette er viktig for rekrutteringen, nå og i fremtiden, sier Eiganes-rektoren

Utdanningsforbundets sentralstyre vendte i slutten av mai tommelen ned for årets lønnsoppgjør. Dermed blir det streik. Mandag ble de første 40 lærerne tatt ut ved Gimle oppveksttun skole i Bergen. Etter sommeren forventes en større opptrapping.

– Med den lønnsutviklingen lærerne har hatt er det helt på sin plass å ikke godta det lønnstilbudet som kom. Enkelte lærergrupper har jo nærmest blitt stående på stedet hvil, og er innhentet av mange andre i kommunal sektor. Nå er det bare å stå på, er hans oppfordring. Les hele artikkelen som er hentet fra Utdanningsforbundets sentrale hjemmeside