Innboforsikring på studiested

Etter sommeren skal mange starte eller vende tilbake igjen til studiene. Har du vår innboforsikring dekker den også dine barns hybel på studiested i Norden.

Vår innboforsikring dekker barns hybel på studiested i Norden, så lenge de regnes som studenter. Forsikringen dekker brann, tyveri, vann- og naturskade på innbo og løsøre med inntil 3 millioner kroner per skadetilfelle.

Les mer og eller bestill vår innboforsikring i dag.

Er barnet ditt medlem av Pedagogstudentene tilbyr vi en egen Studentforsikring til kun kr 996 i året. Forsikringen inneholder både innbo-, reise-, uføre- og ulykkesforsikring.

Les mer og bestill vår Studentforsikring her