Kontaktinformasjon

Telefon: 23138200
Adresse: Grønland 61, 3045 DRAMMEN

Ledelse

Avbildet: Johannes Bjørset Aagaard
Johannes Bjørset Aagaard

Leder

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Nestleder

Drastiske forslag til nedskjæringer i Buskerud fylkeskommune

Utdanningsforbundet Buskerud ser med stor bekymring på den vanskelige økonomiske situasjonen i fylkeskommunen, og hvilke konsekvenser ulike innsparingstiltak vil kunne få for elevenes skoletilbud og lærernes arbeidsvilkår.

Publisert 30.05.2024

Kurs og møter

26.08.2024 kl. 09:30 - 27.08.2024 kl. 15:30

FYK1124 HTV/LLL

Frist: 25.06.2024