Styre og hovedtillitsvalgte

Ledelse

Avbildet: Johannes Bjørset Aagaard
Johannes Bjørset Aagaard

Leder

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Nestleder

Avbildet: Knut Ole Aasland
Knut Ole Aasland

Styremedlem

Avbildet: Jorun Holth Eggen
Jorun Holth Eggen

Styremedlem

Avbildet: Lill-Beate Haavik
Lill-Beate Haavik

Styremedlem

Avbildet: Stian Hofvind
Stian Hofvind

Styremedlem

Avbildet: Rune Johannessen-Ashton
Rune Johannessen-Ashton

Styremedlem

Avbildet: Camilla Helen Landsverk
Camilla Helen Landsverk

Styremedlem

Avbildet: Inger Tone Nikkerud
Inger Tone Nikkerud

Styremedlem

Avbildet: Kari Rusten
Kari Rusten

Styremedlem

Avbildet: Per Kristian Solevåg
Per Kristian Solevåg

Styremedlem

Avbildet: Hege Vollan
Hege Vollan

Styremedlem

Avbildet: Karianne Bakken Yngling
Karianne Bakken Yngling

Styremedlem

Avbildet: Anne Kirkemo
Anne Kirkemo

1. varamedlem

Avbildet: Ulrik Haug Langøy Falck
Ulrik Haug Langøy Falck

2. varamedlem

Avbildet: Lena Mandal
Lena Mandal

3. varamedlem

Avbildet: Live Braathen Ellingsen
Live Braathen Ellingsen

4. varamedlem

Avbildet: Karin Wærp Bærstad
Karin Wærp Bærstad

5. varamedlem

Avbildet: Knut Olav Bråthen
Knut Olav Bråthen

6. varamedlem

Avbildet: Gunn Merethe Bjørset Aagaard
Gunn Merethe Bjørset Aagaard

7. varamedlem

Avbildet: Live Braathen Ellingsen
Live Braathen Ellingsen

HTV KS fylke

Avbildet: Camilla Helen Landsverk
Camilla Helen Landsverk

HTV KS fylke

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Elin Jernberg
Elin Jernberg

HTV, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Avbildet: Anne Torill Kimerud
Anne Torill Kimerud

HTV, Universitetet i Sørøst-Norge

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS