Om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Buskerud består av 18 lokallag i fremtidige Buskerud fylke.

Fylkeskontoret ligger i Portalen, Grønland 61, i Drammen, og her arbeider fem frikjøpte organisasjonstillitsvalgte og tre ansatte. To hovedtillitsvalgte i Viken fylkeskommune (Buskerud) har også kontorplasser her, i tillegg til hos arbeidsgiver.

På fylkeslagets kontor arbeider tillitsvalgte og ansatte til beste for medlemmer og tillitsvalgte i Buskerud. Vi rådgir lokallagene i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår medlemmer i personalsaker, veileder og bistår i lokallagenes økonomi, driver med politisk påvirkningsarbeid og holder kurs og konferanser for tillitsvalgte i lokallagene. Vi arrangerer også kurs og konferanser for ulike medlemsgrupper.

Du kan kontakte oss ved å ringe 23 13 82 00 eller sende e-post til [email protected]

Dersom du ønsker å kontakte en tillitsvalgt eller ansatt direkte finner du kontaktinformasjon her:

Fylkesstyret eller hovedtillitsvalgte

Ansatte - se lenger ned på siden

Fylkesstyret i Buskerud har 13 medlemmer. 

Styret ble valgt i mai 2023 og sitter til 31. juli 2027. Styret har møte månedlig og tar opp saker av viktighet for organsasjonen og medlemmer. Fylkesstyret består av leder og nestledere og 11 representanter for de ulike medlemsgruppene. Tre møtende varamedlemmer, leder for pensjonistrådet i Buskerud og lederne for Pedagogstudentene ved USN Drammen innkalles til i fylkesstyremøtene med tale- og forslagsrett. De hovedtillitsvalgte i Viken fylkeskommune har også møte-og talerett i fylkesstyret etter vedtektene.

Oversikt og kontaktinformasjon fylkesstyret, varamedlemmer og hovedtillitvalgte i Buskerud

Avbildet: Bjørn  Bjørnstad
Bjørn Bjørnstad

Seniorrådgiver/ personalleder

Avbildet: Jan Sverre Tronsmoen
Jan Sverre Tronsmoen

Rådgiver

Avbildet: Olga  Fyrie-Dahl
Olga Fyrie-Dahl

Økonomikonsulent