Slik arbeider Utdanningsforbundet med kompetansepolitikken

Kompetansepolitikken er den samlede politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet.

Kompetansekravene i arbeidslivet øker og endres stadig raskere. Utdanningsforbundet arbeider for at alle unge og voksne har reelle muligheter til å få opplæring gjennom hele livsløpet både for å kunne kvalifisere seg til å ta del i arbeidslivet og fungere som gode samfunnsborgere.

Rådgivning og karriereveiledning

Tilgang til rådgivning er viktig for at den enkelte skal kunne ta informerte yrkes- og utdanningsvalg. En velfungerende rådgivningstjeneste er derfor viktig for å lykkes med kompetansepolitikken.

Les mer om Utdanningsforbundets politikk ved å  klikke her: https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/grunnskole/radgjeving-og-karriererettleiing/slik-jobbar-vi-med-radgjeving-og-karriererettleiing/