Kalkulator: Så mye koster det å ansette flere i barnehagen

Altfor mange barnehager mangler både kompetanse og nok bemanning. Her kan du regne ut hva det vil koste å ansette flere barnehagelærere og andre stillinger i barnehagen.

Bemanningskalkulator for barnehagen

Velg antall årsverk

Barnehagelærer
746.000 pr. årsverk
Styrer
1.082.000 pr. årsverk
Spesialpedagog
833.000 pr. årsverk
Fagarbeider
696.000 pr. årsverk
Assistent
573.000 pr. årsverk
Kjøkkenassistent med fagbrev
696.000 pr. årsverk
Kjøkkenassistent
573.000 pr. årsverk

Resultat

Disse årsverkene vil koste 0 kr årlig

Velg kommune

Velg antall årsverk

Barnehagelærer
746.000 pr. årsverk
Styrer
1.082.000 pr. årsverk
Spesialpedagog
833.000 pr. årsverk
Fagarbeider
696.000 pr. årsverk
Assistent
573.000 pr. årsverk
Kjøkkenassistent med fagbrev
696.000 pr. årsverk
Kjøkkenassistent
573.000 pr. årsverk

Resultat

Disse årsverkene vil koste 0 kr årlig for barnehager

Slik bruker du kalkulatoren

Hva vil det koste å innføre modellen med en ekstra barnehagelærer i hver av din kommunes barnehager? Mangler noen av barnehagene egen styrer? Eller vil du jobbe for at alle kommunens barnehager skal få en spesialpedagog eller en kjøkkenassistent?

Med bemanningskalkulatoren kan du regne ut hva det vil koste å ansette et bestemt antall årsverk i ulike stillinger. Dette gjør du i den første kalkulatoren som heter "Årsverk". 

Du kan også regne ut hva det vil koste å styrke bemanningen i samtlige barnehager i kommunen. Da bruker du den nederste kalkulatoren som heter "Kommune". Her ganges stillingene med det totale antallet kommunale og private barnehager i kommunen. 

Resultatet kan du så dele på sosiale medier. Gjør de endringene du ønsker i teksten. Tagg gjerne en politiker og oppfordre andre til å dele og gjøre sine egne beregninger. 

Sist, men ikke minst: Lurer du på hvor mange barnehagelærere som mangler i kommunen din? Da går du inn på våre barnehagelærerkart og søker opp kommunen din der! 

Hva kan du gjøre?

Det er tverrpolitisk enighet om at minst halvparten av barnehagens ansatte skal være barnehagelærere, og regjeringen ønsker at barnehagelærerandelen skal være 60 prosent innen 2030. Regjeringen har også varslet at den vil å forbedre barnehagens bemanningssituasjon. Flere barnehagelærere og økt grunnbemanning er Utdanningsforbundets hovedsatsing i kommunevalget 2023.

Vår politikk innebærer en oppbemanning med minst ett ekstra barnehagelærerårsverk i alle ordinære barnehager. Dette vil bevege sektoren i retning av regjeringens mål for 2030, og er et godt sted å starte det lokale påvirkningsarbeidet i valgkampen.

For å få på plass en bedre grunnbemanning og barnehagelærernorm, må det gjøres en innsats både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Om du er tillitsvalgt, kan du logge deg inn på Tillitsvalgt+ for å få tilgang til flere ressurser og tips for politisk påvirkning. 

Kostnader per årsverk

Kostnader pr. årsverk er basert på Kunnskapsdepartementets beregninger til statsbudsjettet. Dette omfatter mer enn rene lønnsutgifter, og inkluderer bl.a. pensjon og arbeidsgiveravgift. Kostnaden pr. styrerårsverk er basert på beregninger utført med grunnlag i Utdanningsforbundets lønnsstatistikk.

Siden det er snakk om gjennomsnittskostnader på landsbasis, kan de faktiske kostnadene pr. årsverk variere noe avhengig av lokale forhold og de ansattes ansiennitet.

Antall barnehager i kommunen

Antall barnehager er basert på tall fra Utdanningsdirektoratets BASIL-register. Tallene inkluderer kun ordinære barnehager. Dette betyr at familiebarnehager og åpne barnehager ikke er inkludert.

Tallene viser situasjonen ved utgangen av 2023.