Utdannings- og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk rådgiving i norsk skole anno 2020. En kartlegging av ressurser og arbeidsoppgaver til rådgiving i skolen i Norge

Svært mange viktige oppgaver inngår i en rådgivers arbeid. For å gjøre en god jobb kreves det at man kombinerer ulike oppgaver, samarbeider med et bredt utvalg av aktører i og rundt skolen og håndterer mange oppgaver parallelt.

Last ned rapporten: Utdannings- og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk rådgiving i norsk skole anno 2020. En kartlegging av ressurser og arbeidsoppgaver til rådgiving i skolen i Norge. NTNU Samfunnsforskning 2020

For rådgiverne står særlig arbeid opp mot individuelle elever sentralt. I tillegg til alle rådgivingsrelevante oppgaver, opplever mange at funksjonen får være en slags «pedagogisk vaktmester» i skolen, at de blir tillagt ulike oppgaver som ikke naturlig hører hjemme hos rådgiver. Dette gjør situasjonen enda vanskeligere å håndtere.

Mange ser behov for rydding i rådgiverfunksjonene i skolen; rydding i arbeidsoppgaver, og en klarere stillingsbeskrivelse, nasjonalt og lokalt. Mangfoldet av oppgaver som rådgiverne beskriver tyder på at forskriftens formuleringer gir rom for å definere svært mange aktiviteter inn i rådgiverfunksjonen, noe som igjen bidrar til at rådgiverressursen brukes til mye annet enn det rådgiverne anser som sine kjerneoppgaver. La rådgiver få lov til å gjøre rådgivers oppgaver, kan kanskje sammenfattet manges syn.

Denne rapporten presenterer resultatet av en kartlegging av ressurser og arbeidsoppgaver i rådgivingen i skolen i Norge. Prosjektet er gjennomført i 2020 av SINTEF Samfunnsforsking i samarbeid med NORCE Research, og baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse til rådgivere (karriereveiledere/utdannings- og yrkesrådgivere og sosialpedagogiske rådgivere) ved alle skoler med ungdomstrinn og videregående skoler i Norge. I tillegg er det gjennomført en kort spørreundersøkelse til skoleledere på alle skoler med ungdomstrinn og videregående skoler.