Lokal lønn i Oslo kommune – ledere og ansattes vurdering av prosess og virkning

Hvordan opplevde ansatte i Oslo kommune de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført høsten 2018?

Last ned Rapport 1/2019: Lokal lønn i Oslo kommune – ledere og ansattes vurdering av prosess og virkning

I denne rapporten blir resultatene av en spørreundersøkelse om lokal lønn blant Utdanningsforbundets medlemmer ansatt i Oslo kommune presentert.

Utdanningsforbundet har i landsmøteperioden 2016–2019 som mål å utvikle strategier mot lokale lønnsforhandlinger og har jobbet for å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan lokale lønnstillegg fungerer som personalpolitisk virkemiddel i utdanningssektoren.

På bakgrunn av dette fikk Handelshøyskolen BI i 2017 i oppdrag å undersøke effekten av lokal lønn på ansattes motivasjon og arbeidsmiljø i barnehager og skoler. Undersøkelsen gikk til ansatte i KS-området, da det hadde blitt gjennomført lokale lønnsforhandlinger i dette tariffområdet høsten 2017.

Undersøkelse i Oslo

For også å få kunnskap om hvordan ansatte i Oslo kommune opplevde de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført høsten 2018, gjennomførte Utdanningsforbundet en kortfattet undersøkelse blant medlemmer der samme høst.

Undersøkelsen som ble gjennomført i Oslo kommune viser blant annet at:

  • Samlet er nær dobbelt så mange negative som positive til lokale lønnstillegg.
  • Å få uttelling i lokale lønnsforhandlinger synes å være en forutsetning for positive holdninger til ordningen, men ingen garanti.
  • Det er flere som mener at lokale lønnstillegg har en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet enn positiv.
  • De færreste mener at lokal lønn motiverer dem til å gjøre en bedre jobb.
  • Litt over halvparten av de ansatte fikk uttelling i de lokale lønnsforhandlingene.
  • Ansattes kjennskap til hvilke kriterier som ble lagt til grunn varierer mellom de ulike medlemsgruppene.
  • Utdanningsforbundet spilte en viktig rolle med å informere om prosess og kriterier.
  • Lederne hadde begrenset medvirkning og innvirkning på resultatet.
  • Lederne oppfatter kriteriene som lå til grunn for forhandlingene som mer rettferdige enn de ansatte.
  • Lederne oppfatter fordelingen som mer rettferdig enn de ansatte.
Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.