Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole

Hvordan opplever lærere og ledere i barnehage og skole bruken av lokale, individuelle lønnstillegg, og hvilke konsekvenser har en slik bruk?

Last ned Bård Kuvaas og Ide Katrine Birkeland (2018): Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole. Forskningsrapport 2/2018, Handelshøyskolen BI

På oppdrag fra Utdanningsforbundet har professor Bård Kuvaas og førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland ved handelshøyskolen BI undersøkt opplevelser og konsekvenser av lokale individuelle lønnstillegg i barnehage og skole. Denne rapporten oppsummerer resultater og konklusjoner fra to undersøkelser. Lærerundersøkelsen inneholder data fra cirka 1950 lærere i barnehage og skole. Lederundersøkelsen omfatter data fra cirka 750 ledere.

Forskernes hovedkonklusjon for lærernes del er at det er svært lite sannsynlig at lokale individuelle lønnstillegg påvirker læreres motivasjon og arbeidsmiljø på en positiv måte. Det kan isteden føre til negative konsekvenser for motivasjon og arbeidsmiljø på grunn av lave gjennomsnittlige nivåer av prosedyremessig rettferdighet.

Når det gjelder lederne, blir det konkludert med at de i liten er grad involverte i prosessene i forbindelse med de lokale lønnsoppgjørene, og i den grad de er det opplever de lavt samsvar mellom sine innspill og de faktiske resultatene. I tillegg opplever ikke lederne at involvering i de lokale fordrøftingene er godt anvendt ledertid.