Innspill til Lied-utvalget

Utdanningsforbundet mener at det er positivt at vi har fått samlet et kunnskapsgrunnlag om videregående opplæring, og at utvalget har pekt på at det er mangelfull forskning på denne delen av utdanningssystemet.

Innledningsvis ønsker Utdanningsforbundet å påpeke at Lied-utvalget utfører et viktig arbeid som vil ha stor betydning for den videre utviklingen av videregående opplæring i Norge. Utvalgets arbeid har allerede bidratt til å løfte og synliggjøre betydningen av videregående opplæring og til å sette viktige spørsmål på dagsorden. Videre mener vi at utvalget har lykkes i å identifisere en rekke problemstillinger som vil stå sentralt i det videre arbeidet og i de påfølgende diskusjonene. Dette kan få stor betydning for elevene som tilbringer store deler av ungdomstiden i skolen og for Norges mulighet til å skape et velfungerende arbeidsliv og et trygt og godt samfunn.


I dette innspillet ønsker vi å fokusere på følgende områder:

  • Kunnskapsgrunnlaget i videregående opplæring.
  • Fagene, fellesfagene og faglig fordypning i videregående opplæring.
  • Organisering og samarbeid om kvalitet og relevans.
  • Muligheter til å fullføre med sluttkompetanse.
  • Fra videregående opplæring til høyere utdanning.