Lihkku beivviin! | Gratulerer med dagen!

Lihkku beiviin! betyr gratulerer med dagen på samisk. Du kan også bruke Læhkoeh biejjine! på sørsamisk eller Vuorbbe biejvijn! på lulesamisk. Gratulerer med samenes nasjonaldag!

6. februar er samenes nasjonaldag og markeres hvert år, også av Utdanningsforbundet. 

Stortingsmeldinger, samisk i læreplanene, våre vedtekter på samisk, samisk utvalg og nyheter på samisk – ta en titt på vårt samiske innhold.

Fakta om samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag, 6. februar, feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Dagen markerer fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Samefolkets dag markeres i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge utgjør fest og aktiviteter for barn og unge en sentral del av feiringen. I regi av skoler og barnehager gjennomføres gjerne samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest. Selve feiringen består gjerne i å pynte seg i samiske kofter, ulike former for kulturinnslag og et samlende måltid som ramme. Dagen ble offisiell flaggdag i Norge i 2004.