Utvalg for utdanningspolitikk

Utvalg for utdanningspolitikk behandler nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske saker som kan få konsekvenser for utdanningsløpet i Norge. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Thomas Nordgård.

Avbildet: Thomas Nordgård
Thomas Nordgård

Leder, utvalg for utdanningspolitikk

Avbildet: Ruta Zabityte Andreassen
Ruta Zabityte Andreassen

Universitet og høgskole

Avbildet: Reidun Blankholm
Reidun Blankholm

Grunnskole

Avbildet: Bente Haug
Bente Haug

Voksenopplæring

Avbildet: Guro Williksen Haug
Guro Williksen Haug

Videregående opplæring/fagskole, ledermedlem

Avbildet: Ingrid Hambro Haugland
Ingrid Hambro Haugland

Barnehage

Avbildet: Lene Kolbjørnsen
Lene Kolbjørnsen

Grunnskole

Avbildet: Beate Louise Lund
Beate Louise Lund

Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Avbildet: Siv Hilde Kompen Myhre
Siv Hilde Kompen Myhre

Grunnskole, ledermedlem

Avbildet: Øyvind Kolbu Rognstad
Øyvind Kolbu Rognstad

Barnehage

Avbildet: Sindre Roska
Sindre Roska

Grunnskole

Avbildet: Stig Martin Tobiassen
Stig Martin Tobiassen

Grunnskole

Avbildet: Terje Vilno
Terje Vilno

Videregående opplæring/fagskole

I tillegg til leder, sitter det 13 medlemmer fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen.

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora