Utvalg for utdanningspolitikk

Utvalg for utdanningspolitikk behandler nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske saker som kan få konsekvenser for utdanningsløpet i Norge. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode.

Utvalget skal ta opp politiske saker som Utdanningsforbundet jobber med og gi råd til sentralstyret i utdanningspolitiske saker. Både saker som er vedtatt på landsmøtet og saker utvalget selv ønsker at Utdanningsforbundet skal utvikle politikk på, kan behandles i utvalg for utdanningspolitikk. 

I tillegg til leder, sitter det 13 medlemmer fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen.

Avbildet: Siri Skjæveland Lode
Siri Skjæveland Lode

Leder, utvalg for utdanningspolitikk

Avbildet: Helene Andersen
Helene Andersen

Barnehage

Avbildet: Anette Berger
Anette Berger

Grunnskole

Avbildet: Øyvind Ekvik
Øyvind Ekvik

Grunnskole

Avbildet: Guro Williksen Haug
Guro Williksen Haug

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Gunn Marit Birgitte Haugsbø
Gunn Marit Birgitte Haugsbø

Grunnskole, ledermedlem

Avbildet: Stine Christensen Holtet
Stine Christensen Holtet

Grunnskole

Avbildet: Åge Hvitstein
Åge Hvitstein

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Torunn Elise Klemp
Torunn Elise Klemp

Universitet og høgskole

Avbildet: Ingrid Harlem Losnedahl
Ingrid Harlem Losnedahl

Grunnskole

Avbildet: Beate Louise Lund
Beate Louise Lund

Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Avbildet: Linn Therese Myhrvold
Linn Therese Myhrvold

Grunnskole

Avbildet: Sondre Osman-Tomren
Sondre Osman-Tomren

Grunnskole

Avbildet: Marieke Fernande Scherjon
Marieke Fernande Scherjon

Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora