Utvalg for organisasjonsutvikling

Utvalg for organisasjonsutvikling behandler og utvikler saker av organisasjonsmessig karakter. Utvalget skal sikre at sakene som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen. Leder for utvalget i landsmøteperioden 2024-2027 er sentralstyremedlem Christian Evenshaug.

Avbildet: Christian Evenshaug
Christian Evenshaug

Leder, utvalg for organisasjonsutvikling

Avbildet: Eskil Berggren
Eskil Berggren

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Jasmin Eminovic
Jasmin Eminovic

Voksenopplæring, grunnskole, leder

Avbildet: Kristine Evjen
Kristine Evjen

Grunnskole

Avbildet: Charlotte Hemmingsen
Charlotte Hemmingsen

Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Avbildet: Toril Reehorst Kalsås
Toril Reehorst Kalsås

Barnehage

Avbildet: Veronica Knigge
Veronica Knigge

Universitet og høgskole

Avbildet: Mathea Mcghie Opheim
Mathea Mcghie Opheim

Grunnskole

Avbildet: Ida Oterholt
Ida Oterholt

Barnehage

Avbildet: Morten Rennemo
Morten Rennemo

Grunnskole

Avbildet: Lene Hammergren Stensli
Lene Hammergren Stensli

Grunnskole, ledermedlem

Avbildet: Lillian Svendsen
Lillian Svendsen

Videregående opplæring/fagskole

Utvalget oppnevnes av sentralstyret. Det ledes av et sentralstyremedlem og består ellers av medlemmer fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen.

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora