Utvalg for organisasjonsutvikling

Utvalg for organisasjonsutvikling behandler og utvikler saker av organisasjonsmessig karakter. Utvalget skal sikre at sakene som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Inger Grødem Haraldsen.

Avbildet: Inger Haraldsen
Inger Haraldsen

Leder, utvalg for organisasjonsutvikling

Avbildet: Eskil Berggren
Eskil Berggren

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Margareth Eikstad
Margareth Eikstad

Barnehage

Avbildet: Charlotte Hemmingsen
Charlotte Hemmingsen

Faglig-administrativt støttesystem (FAS), ledermedlem

Avbildet: Marianne Lange Krogh
Marianne Lange Krogh

Grunnskole

Avbildet: Jane Lomax
Jane Lomax

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Christer Reksten Solheim
Christer Reksten Solheim

Barnehage

Avbildet: Lene Hammergren Stensli
Lene Hammergren Stensli

Grunnskole

Avbildet: Trygve Svenning
Trygve Svenning

Grunnskole

Avbildet: Trond Preben Pettersen Uthus
Trond Preben Pettersen Uthus

Grunnskole

Avbildet: Terje Vilno
Terje Vilno

Videregående opplæring/fagskole, sentralstyremedlem

Avbildet: Gro Meltzer Westlye
Gro Meltzer Westlye

Grunnskole, ledermedlem

Utvalget oppnevnes av sentralstyret. Det ledes av et sentralstyremedlem og består ellers av medlemmer fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen.

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora