Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår bidrar til utvikling av saker av mer overordnet karakter når det gjelder lønn og arbeidsvilkår. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Turid Buan Øfsti.

Avbildet: Turid Buan Øfsti
Turid Buan Øfsti

Leder, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Avbildet: Eirin Berg
Eirin Berg

Grunnskole

Avbildet: Siv Merete Fjeldseth
Siv Merete Fjeldseth

Grunnskole

Avbildet: Trond Are Fjordtun
Trond Are Fjordtun

Grunnskole

Avbildet: Halvard Fredheim
Halvard Fredheim

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Hans Fredrik Hansen
Hans Fredrik Hansen

Grunnskole

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

Universitet og høgskole

Avbildet: Anders Schjølset Iversen
Anders Schjølset Iversen

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Marlen Lauvset
Marlen Lauvset

Barnehage

Avbildet: Line Melgalvis
Line Melgalvis

Grunnskole, ledermedlem

Avbildet: Ståle Nilsen
Ståle Nilsen

Grunnskole

Avbildet: Stine Sund
Stine Sund

Barnehage

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

Barnehage

I tillegg til leder, er utvalget sammensatt av 11 representanter fra flere ulike tariffområder og fra samtlige medlemsgrupper, i tillegg til nok en representant fra sentralstyret.

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora