Utvalg for likestilling og mangfold

Utvalg for likestilling og mangfold, tidligere Likestillings- og diskrimineringsutvalget, skal sette likestilling og mangfold på dagsorden. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Ingeborg Lovise Tyse.

Avbildet: Ingeborg Lovise Tyse
Ingeborg Lovise Tyse

Leder, utvalg for likestilling og mangfold

Avbildet: Haifaa Mardan Saadoun Al-Egly
Haifaa Mardan Saadoun Al-Egly

Grunnskole

Avbildet: Isabell Buvik
Isabell Buvik

Barnehage

Avbildet: Kjersti Bernes Drageide
Kjersti Bernes Drageide

Barnehage

Avbildet: Ulrik Haug Langøy Falck
Ulrik Haug Langøy Falck

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Gunhild Grindjordet
Gunhild Grindjordet

Grunnskole

Avbildet: Truls Johansen Hagland
Truls Johansen Hagland

Grunnskole

Avbildet: Darshan Kirupamurthy
Darshan Kirupamurthy

Voksenopplæring, videregående opplæring

Avbildet: Linda Sæther Nyløvold
Linda Sæther Nyløvold

Barnehage

Avbildet: Aman Singh
Aman Singh

Grunnskole, ledermedlem

Avbildet: Ragnhild Terese Buknotten Stautland
Ragnhild Terese Buknotten Stautland

Universitet og høgskole

Avbildet: Maren Haga Vang
Maren Haga Vang

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Ingunn Vestlund
Ingunn Vestlund

Grunnskole

I tillegg til leder og nestleder, sitter 11 medlemmer fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen.

Kompetanse- og erfaring innen likestillings- og mangfoldsfeltet er særlig søkt dekket blant utvalgsmedlemmene.

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora