Sentralt lederråd

Sentralt lederråd ledes av sentralstyremedlem Tormod Korpås og består for øvrig av én lederrepresentant fra hvert fylkeslag.

Sentralstyret oppnevner en lederrepresentant fra hver av medlemsgruppene universitet og høgskole (UH) og faglig og administrativt støttesystem (FAS), og kan også supplere rådet med flere medlemmer for å sikre mangfoldet.

Ressurs om ledelsesfaglige spørsmål

Lederrådet skal sikre en bredde- og dybdekompetanse innenfor sitt område, og skal behandle saker lagt fram av sentralstyret og sekretariatet. Rådet kan også selv ta opp saker og foreslå videre behandling. Lederrådet skal være en ressurs for hele organisasjonen i saker som angår ledermedlemmer og ledelsesfaglige spørsmål.

Lederråd på alle nivåer

Et overordnet prinsipp i landsmøtets strukturvedtak i 2009 var å legge til rette for en ny, felles og bedre organisering av ledermedlemmer. Alle ledere skal ha tilhørighet og møteplasser for innflytelse både innenfor eget arbeidsfelt og i fellessaker. Lederråd på fylkesnivå ble vedtektsfestet i 2015. Det oppfordres også til at det opprettes lederråd på lokalnivå.

Avbildet: Tormod Korpås
Tormod Korpås

Leder, lederråd

Avbildet: Bente Aalberg
Bente Aalberg

Trøndelag

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Innlandet

Avbildet: Erland Bratli
Erland Bratli

Vestfold og Telemark

Avbildet: Berit Dale
Berit Dale

Vestland

Avbildet: Eilin Ask Dugstad
Eilin Ask Dugstad

Agder

Avbildet: Ketil Førsund
Ketil Førsund

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Liv Iren Grandemo
Liv Iren Grandemo

Universitet og høgskole

Avbildet: Trond Hagen
Trond Hagen

Nordland

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Rogaland

Avbildet: Paul Ivar Pedersen
Paul Ivar Pedersen

Møre og Romsdal

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Viken

Avbildet: Astrid Pia Stensaker
Astrid Pia Stensaker

Troms og Finnmark

Avbildet: Stine Sund
Stine Sund

Oslo

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.