Sentralt lederråd

Sentralt lederråd ledes av sentralstyremedlem Inger Grødem Haraldsen og består for øvrig av én lederrepresentant fra hvert fylkeslag.

Sentralstyret oppnevner en lederrepresentant fra hver av medlemsgruppene universitet og høgskole (UH) og faglig og administrativt støttesystem (FAS), og kan også supplere rådet med flere medlemmer for å sikre mangfoldet.

Ressurs om ledelsesfaglige spørsmål

Lederrådet skal sikre en bredde- og dybdekompetanse innenfor sitt område, og skal behandle saker lagt fram av sentralstyret og sekretariatet. Rådet kan også selv ta opp saker og foreslå videre behandling. Lederrådet skal være en ressurs for hele organisasjonen i saker som angår ledermedlemmer og ledelsesfaglige spørsmål.

Lederråd på alle nivåer

Et overordnet prinsipp i landsmøtets strukturvedtak i 2009 var å legge til rette for en ny, felles og bedre organisering av ledermedlemmer. Alle ledere skal ha tilhørighet og møteplasser for innflytelse både innenfor eget arbeidsfelt og i fellessaker. Lederråd på fylkesnivå ble vedtektsfestet i 2015. Det oppfordres også til at det opprettes lederråd på lokalnivå.

Avbildet: Inger Grødem Haraldsen
Inger Grødem Haraldsen

Leder, lederråd

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Innlandet

Avbildet: Harald Bergh
Harald Bergh

Universitet og høgskole

Avbildet: Marit Skjemstad Botten
Marit Skjemstad Botten

Barnehage, ledermedlem, privat

Avbildet: Marie Bru
Marie Bru

Vestfold

Avbildet: Morten Røgeberg Cowles
Morten Røgeberg Cowles

Telemark

Avbildet: Eilin Ask Dugstad
Eilin Ask Dugstad

Agder

Avbildet: Trond Harald Hagen
Trond Harald Hagen

Nordland

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Rogaland

Avbildet: Anita Holberg
Anita Holberg

Trøndelag

Avbildet: Berit Dagny Johnsen
Berit Dagny Johnsen

Finnmark

Avbildet: Marit Helen Lillestøl
Marit Helen Lillestøl

Møre og Romsdal

Avbildet: Lena Winther Norup
Lena Winther Norup

Oslo

Avbildet: Marit Helene Berger Raknerud
Marit Helene Berger Raknerud

Østfold

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Buskerud

Avbildet: Anne Margrethe Stagrum
Anne Margrethe Stagrum

Akershus

Avbildet: Astrid Pia Stensaker
Astrid Pia Stensaker

Troms

Avbildet: Bjørn Olav Tveit
Bjørn Olav Tveit

Vestland

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.