Sentralt lederråd

Sentralt lederråd skal være en ressurs i ledelsesfaglige spørsmål og bidra til å styrke ledermedlemmenes plass i Utdanningsforbundet. Sentralt lederråd skal sikre en bredde- og dybdekompetanse om lederfaglige spørsmål i utdanningssektoren. Leder for rådet er sentralstyremedlem Inger Grødem Haraldsen.

Avbildet: Inger Grødem Haraldsen
Inger Grødem Haraldsen

Leder, lederråd

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Innlandet

Avbildet: Harald Bergh
Harald Bergh

Universitet og høgskole

Avbildet: Marit Skjemstad Botten
Marit Skjemstad Botten

Barnehage, ledermedlem, privat

Avbildet: Marie Bru
Marie Bru

Vestfold

Avbildet: Morten Røgeberg Cowles
Morten Røgeberg Cowles

Telemark

Avbildet: Eilin Ask Dugstad
Eilin Ask Dugstad

Agder

Avbildet: Trond Harald Hagen
Trond Harald Hagen

Nordland

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Rogaland

Avbildet: Anita Holberg
Anita Holberg

Trøndelag

Avbildet: Berit Dagny Johnsen
Berit Dagny Johnsen

Finnmark

Avbildet: Marit Helen Lillestøl
Marit Helen Lillestøl

Møre og Romsdal

Avbildet: Lena Winther Norup
Lena Winther Norup

Oslo

Avbildet: Marit Helene Berger Raknerud
Marit Helene Berger Raknerud

Østfold

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Buskerud

Avbildet: Anne Margrethe Stagrum
Anne Margrethe Stagrum

Akershus

Avbildet: Astrid Pia Stensaker
Astrid Pia Stensaker

Troms

Avbildet: Bjørn Olav Tveit
Bjørn Olav Tveit

Vestland

Lederråd ledes av et sentralstyremedlem, og består forøvrig av én representant fra hvert fylkeslag. Sentralstyret oppnevner en lederrepresentant fra hver av medlemsgruppene universitet og høgskole (UH) og faglig og administrativt støttesystem (FAS), og kan også supplere rådet med flere medlemmer for å sikre mangfoldet.

Lederrådet skal være en ressurs for organisasjonen i ledelsesfaglige spørsmål, samtidig som rådet skal bidra til å styrke ledermedlemmenes plass i organisasjonen. Lederrådet skal behandle de saker de får seg forelagt av sentralstyret/sekretariatet, i tillegg til selv å ta opp ledelsesfaglige spørsmål. Lederrådet skal bidra til å sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen, og tilrettelegge for at saker ikke ensidig initieres fra sentralplan.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.