Sámi lávdegoddi/samisk utvalg

Samisk utvalg skal ivareta det samiske perspektivet i alle saker Utdanningsforbundet jobber med og gi innspill og råd til sentralstyret i aktuelle utdanningspolitiske saker. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Linn Therese Myhrvold.

Avbildet: Linn Therese Myhrvold
Linn Therese Myhrvold

Leder, sami ossodat/samisk utvalg

Avbildet: Karen Inga Eira
Karen Inga Eira

Universitet og høgskole, ledermedlem

Avbildet: Ann Kristin Klemetsdtr Hætta
Ann Kristin Klemetsdtr Hætta

Barnehage

Avbildet: Guro Svanheim Losoa
Guro Svanheim Losoa

Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Avbildet: Arn Endre Spein Offervann
Arn Endre Spein Offervann

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Jill Rigmor Abelsen Olsen
Jill Rigmor Abelsen Olsen

Medlem

Avbildet: Lise Nordli Risbakken
Lise Nordli Risbakken

Grunnskole, ledermedlem

Avbildet: Oddbjørg Hætta Sara
Oddbjørg Hætta Sara

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Marthe Elisabeth Friberg Utsi
Marthe Elisabeth Friberg Utsi

Barnehage

Avbildet: Maren Wartiainen
Maren Wartiainen

Grunnskole

Avbildet: Tone Østby
Tone Østby

Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

I tillegg til leder, består utvalget av åtte oppnevnte representanter fra nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språkområde. I tillegg har utvalget representanter som ikke representerer den samiske kulturen direkte. Alle medlemsgruppene i Utdanningsforbundet er representert i utvalget.

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora