Kontaktforum grunnskole

Kontaktforum grunnskole ledes av sentralstyremedlem Marit Himle Pedersen, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Marit Himle Pedersen
Marit Himle Pedersen

Leder, kontaktforum GSK

Avbildet: Geir Evensen
Geir Evensen

Vestfold og Telemark

Avbildet: Einar Hanssen
Einar Hanssen

Nordland

Avbildet: Hogne Wathne Helgesen
Hogne Wathne Helgesen

Rogaland

Avbildet: Trond Iversen
Trond Iversen

Trøndelag

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Møre og Romsdal

Avbildet: Ole Ragnar Leistad
Ole Ragnar Leistad

Troms og Finnmark

Avbildet: Grete Monsen
Grete Monsen

Vestland

Avbildet: Wenche Langvik Pereira
Wenche Langvik Pereira

Viken

Avbildet: Tor Anders Råbu
Tor Anders Råbu

Agder

Avbildet: Anne Margrethe Stagrum
Anne Margrethe Stagrum

Ledermedlem

Avbildet: Aslak Stensrud
Aslak Stensrud

Innlandet

Avbildet: Thomas Toddy Valås
Thomas Toddy Valås

Oslo

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.