Kontaktforum grunnskole

Kontaktforum grunnskole ledes av sentralstyremedlem Marit Himle Pedersen, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Marit Himle Pedersen
Marit Himle Pedersen

Leder, kontaktforum GSK

Avbildet: Geir Evensen
Geir Evensen

Vestfold og Telemark

Avbildet: Jorunn Folkvord
Jorunn Folkvord

Oslo

Avbildet: Einar Hanssen
Einar Hanssen

Nordland

Avbildet: Pål Heide Kielland
Pål Heide Kielland

Trøndelag

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Møre og Romsdal

Avbildet: Ole Ragnar Leistad
Ole Ragnar Leistad

Troms og Finnmark

Avbildet: Geir Holte Moen
Geir Holte Moen

Innlandet

Avbildet: Grete Monsen
Grete Monsen

Vestland

Avbildet: Solfrid Mydland
Solfrid Mydland

Rogaland

Avbildet: Wenche Pereira
Wenche Pereira

Viken

Avbildet: Tor Anders Råbu
Tor Anders Råbu

Agder

Avbildet: Øystein Skau
Øystein Skau

Ledermedlem


Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.