Kontaktforum grunnskole

Kontaktforum grunnskole ledes av sentralstyremedlem Linn Therese Myhrvold, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Linn Therese Myhrvold
Linn Therese Myhrvold

Leder, kontaktforum GSK

Avbildet: Tom Henry Elvedal-Johansen
Tom Henry Elvedal-Johansen

Finnmark

Avbildet: Kurt Alexander Nilsen Faltin
Kurt Alexander Nilsen Faltin

Vestfold

Avbildet: Knut Olav Farbrot
Knut Olav Farbrot

Østfold

Avbildet: Jannicke Bakke Fredriksen
Jannicke Bakke Fredriksen

Oslo

Avbildet: Einar Hanssen
Einar Hanssen

Nordland

Avbildet: Hogne Wathne Helgesen
Hogne Wathne Helgesen

Rogaland

Avbildet: Stian Hofvind
Stian Hofvind

Buskerud

Avbildet: Silje Dagmar Ibsen
Silje Dagmar Ibsen

Agder

Avbildet: Bodil Kirkerød
Bodil Kirkerød

Akershus

Avbildet: Robert Ludvigsen
Robert Ludvigsen

Telemark

Avbildet: Kai-Helge Nilsen
Kai-Helge Nilsen

Trøndelag

Avbildet: Marit Himle Pedersen
Marit Himle Pedersen

Vestland

Avbildet: Morten Rennemo
Morten Rennemo

Troms

Avbildet: Nils Erling Skarseth
Nils Erling Skarseth

Møre og Romsdal

Avbildet: Helle Sletvold
Helle Sletvold

Voksenopplæring, grunnskole

Avbildet: Aslak Stensrud
Aslak Stensrud

Innlandet

Kontaktforumet ledes av et sentralstyremedlem, og består forøvrig av én representant fra hvert fylkeslag, fortrinnsvis fra den aktuelle medlemsgruppen. 

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.