Kontaktforum faglig og administrativt støttesystem (FAS)

Kontaktforum faglig og administrativt støttesystem (FAS) ledes av sentralstyremedlem Ida Næss Hjetland. Kontaktforumet består av én representant fra hvert fylkeslag, samt en representant hver fra Statped, NAV, Bufetat og Statsforvalteren.

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland

Leder, kontaktforum FAS

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

Agder

Avbildet: Katrine Berg
Katrine Berg

Finnmark

Avbildet: Tore Roth Blokhus
Tore Roth Blokhus

Vestland

Avbildet: Xenia Haceaturean-Aas
Xenia Haceaturean-Aas

Møre og Romsdal

Avbildet: Petter Tørdal Haugen
Petter Tørdal Haugen

Vestfold

Avbildet: Charlotte Hemmingsen
Charlotte Hemmingsen

Innlandet

Avbildet: Bente Hermansen
Bente Hermansen

Akershus

Avbildet: Rakel Merete Hunstad
Rakel Merete Hunstad

Nordland

Avbildet: Hilde Lein
Hilde Lein

Trøndelag

Avbildet: Eline Falch Melhuus
Eline Falch Melhuus

Oslo

Avbildet: Bjørnar Nesje
Bjørnar Nesje

Telemark

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

Rogaland

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Buskerud

Avbildet: Mona Synnøve Tøpfer
Mona Synnøve Tøpfer

Østfold

Avbildet: Bodil Bakkelund Westgren
Bodil Bakkelund Westgren

Troms

Kontaktforumet ledes av et sentralstyremedlem og består forøvrig av en representant fra hvert fylkeslag, samt en representant hver fra Statped, NAV, Bufetat og Statsforvalteren.

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.