Kontaktforum barnehage

Kontaktforum barnehage ledes av sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Ann Mari Milo Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

Leder, kontaktforum BHG

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV Espira

Avbildet: Anita Holm Cirotzki
Anita Holm Cirotzki

Vestland

Avbildet: Kristin Brattli Grindstad
Kristin Brattli Grindstad

Nordland

Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Rogaland

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Innlandet

Avbildet: Ann-Kathrin Mulstad
Ann-Kathrin Mulstad

Trøndelag

Avbildet: Mari Otnes
Mari Otnes

Møre og Romsdal

Avbildet: Hege Riise
Hege Riise

Troms og Finnmark

Avbildet: Cecilie Ringnes
Cecilie Ringnes

Viken

Avbildet: Renée Christin Røyneland
Renée Christin Røyneland

Agder

Avbildet: Stine Sund
Stine Sund

Oslo

Avbildet: Monica Undseth
Monica Undseth

Vestfold og Telemark


Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.