Kontaktforum barnehage

Kontaktforum barnehage ledes av sentralstyremedlem Anita Holm Cirotzki og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Anita Holm Cirotzki
Anita Holm Cirotzki

Leder, kontaktforum BHG

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV Espira

Avbildet: Solfrid Furre
Solfrid Furre

Vestland

Avbildet: Grethe Grindhaug
Grethe Grindhaug

Finnmark

Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Rogaland

Avbildet: Gro Jørandrud
Gro Jørandrud

Telemark

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Innlandet

Avbildet: Monica Lunde Ludvigsen
Monica Lunde Ludvigsen

Møre og Romsdal

Avbildet: Jenny Makeda Jones Mannerud
Jenny Makeda Jones Mannerud

Oslo

Avbildet: Ann-Kathrin Mulstad
Ann-Kathrin Mulstad

Trøndelag

Avbildet: Laila Mythe
Laila Mythe

Vestfold

Avbildet: Line Margrethe Drange Neset
Line Margrethe Drange Neset

Agder

Avbildet: Siri Reinertsen
Siri Reinertsen

Østfold

Avbildet: Hege Riise
Hege Riise

Finnmark

Avbildet: Kari Rusten
Kari Rusten

Buskerud

Avbildet: Elisabeth Tobiassen
Elisabeth Tobiassen

Nordland

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV Norlandia

Avbildet: Isabelle Hansen Wesmajervi
Isabelle Hansen Wesmajervi

Troms

Avbildet: Leif-Inge Austerheim Westbø
Leif-Inge Austerheim Westbø

Akershus

Kontaktforumet ledes av et sentralstyremedlem, og består forøvrig av én representant fra hvert fylkeslag, fortrinnsvis fra den aktuelle medlemsgruppen. 

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.