Utdanningsforbundet på Arendalsuka

Få med deg debatter og gode samtaler når rundt 1900 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager. 

Arendalsuka er en politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer. Fra 12. til 16. august samles politikere, fagfolk og meningsmotstandere for å samtale om de mest aktuelle temaene i vårt politiske samfunn. Få med deg debatter og gode samtaler når rundt 1900 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager. 

Under årets arrangement er Utdanningsforbundet arrangør og medvirkende i et bredt program som kan følges digitalt eller fysisk. Besøk oss gjerne på vår stand på Sam Eydes plass 80. 

Her møter du Utdanningsforbundet under Arendalsuka  

Kl. 15:00 – 16:00: Kva er god læring. Om nettbrett, papir og makt i skulen

Sted: Kulturkammeret

Korleis lærar elevane best mogeleg, og har me ein skule som legg til rette for dette? Er det politikarane eller fagfolka som skal avgjere kva læremiddel skulen skal nytte i framtida? Bli med når vi tek debatten.

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Utdanningsforbundet
Lenke til arrangementet


Kl. 15:00 – 16:00: Global utdanning for en fredeligere verden

Sted: Impact Hub Agder Arendal

Alle barn har rett til utdanning. Dette sikrer bærekraftige samfunn og økt levestandard. Samtidig som behovet for utdanning blir større, har Norge og mange andre giverland kuttet i støtten til utdanning globalt. Bli med på en debatt om betydningen av utdanning for en tryggere verden.

Arrangør: Global Campaign for Education (GCE) nettverket i Norge
Lenke til arrangementet

Kl. 08:00 – 09:00: Vi har løsningen på lærer- og sykepleierkrisen

Sted: Samfunnsteltet

Mangelen på lærere og sykepleiere er stor i Norge. Alt for få søker seg til utdanningene, for få av dem som fullfører utdanningene blir lærere og sykepleiere, og for mange lærere og sykepleiere slutter for tidlig. Hva er årsaken og hva er løsningen?

Arrangør: Fleksibel utdanning Norge
Lenke til arrangementet

Kl. 12:00 – 13:00: Stand-prat med Ann Mari Milo Lorentzen, 1. nestleder i Utdanningsforbundet

Sted: Sam Eydes plass 80

Stikk innom Utdanningsforbundets stand og ta en prat med Ann Mari Milo Lorentzen, 1. nestleder i Utdanningsforbundet.

Kl. 13:00 – 14:00: Tok testingen av elevene av?

Dette arrangementet er en del av Arendalsukas hovedprogram.

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Vurdering har alltid vært en integrert del av skolen, men i snart 25 år har nasjonale og internasjonale systemer for måling og testing dominert norsk skolepolitikk og skoledebatt. Har testing og prøver fått en for dominerende plass i skolen, eller har de gitt resultatet som er verdt å ta vare på? Hvor går veien videre for god vurdering som kan gi bedre resultater i skolen?

Arrangør: Arendalsuka, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen
Lenke til arrangementet


Kl. 15:25 – 16:10: Når laget rundt skolen forvitres

Sted: Berntine

Det rapporteres om økt mobbing, vold og rus i skolen. Ansatte opplever å ha få virkemidler for å gripe inn eller forebygge. Alle ønsker å løse krisen, men mangler vi tilstrekkelig verktøy og strukturer som svarer til dagens skolehverdag? Hva må gjøres, og hvem har ansvaret?

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Lenke til arrangementet


Kl. 16:30 – 17:15: Seksuell vold i unges nære relasjoner

Sted: Kulturkammeret

Hvor går grensen mellom bra sex, dårlig sex og voldtekt? Det er uenighet blant unge om svaret, noe som får betydning for håndtering og forebyggingsarbeidet. Vi trenger en åpen samtale om utfordringene når ulike sektorer skal samarbeide for å forebygge og håndtere seksuelle krenkelser- og vold.

Arrangør: NKVTS, Sex og samliv
Lenke til arrangementet


Kl. 17:00 – 18:00: Klubbmøte med Geir Røsvoll

Sted: Arendal videregående skole, Tyholmen

Leder av Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll tar turen til Utdanningsforbundets lokallag i Arendal. Møtet er åpent for alle medlemmer!

Kl. 12:00 – 13:00: Slik løser vi problemene i skolen

Sted: Arendal bibliotek

Når elever dropper ut av skolen er det alvorlig både for den enkelte og for samfunnet. Hvorfor klarer vi ikke å gjøre noe med frafallet? Her kommer fagfolk, lærere og politikere for å si noe om hva som er problemet, hva som virker og hva som kan gjøres for å hindre utenforskap.

Arrangør: NORCE Norwegian Research Centre, NKVTS, RKBU Vest, NUBU
Lenke til arrangementet


Kl. 12:00 – 13:00: Stand-prat med Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet

Sted: Sam Eydes plass 80

Stikk innom Utdanningsforbundets stand og ta en prat med Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet.


Kl. 12:15 – 13:15: Unges kunnskap om personlig økonomi – grunnlaget for gode valg – er skolen rustet til oppdraget?

Sted: Thon hotel Arendal

Har unge på terskelen til voksenlivet kunnskapen de trenger for å mestre sine økonomiske liv? Bør læreplanen i større grad vektlegge grunnleggende opplæring i livsmestring og personlig økonomi, og har lærerne de hjelpemidlene som trenges for å oppfylle læreplanen?

Arrangør: KREDINORSTIFTELSEN, Oslo Met/SIFO
Lenke til arrangementet


Kl. 14:00 – 15:00: Hvordan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere i barnehagen?

Sted: Arendal kino

Barnehager rapporterer om store utfordringer med å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Hvilke konsekvenser får dette? Hvordan kan barnehagene være attraktive arbeidsplasser? Og hva kan aktørene sammen gjøre for å løse utfordringene?

Arrangør: PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Lenke til arrangementet


Kl. 14:30 – 15:15: Kampen om sannheten: Skolen som arena for bygging av demokratisk beredskap

Sted: Menneskerettighetsteltet

Norske fjortenåringer kan mer om demokrati og medborgerskap enn gjennomsnittet for elever i andre land, men for første gang går de norske resultatene ned. Hvordan kan skolen bidra til å utdanne aktive samfunnsborgere, som forsvarer demokratiske verdier og som styrker troen på at det faktisk nytter å engasjere seg?

Arrangør: Utdanningsforbundet, Wergelandsenteret
Lenke til arrangementet

Kl. 09:00 – 10:30: Når 22. juli blir historie

Sted: Menneskerettighetsteltet

Hvordan sikre at historiene ikke glemmes og at skoleelever fortsatt får lære om og av terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011?

Arrangør: Raftostiftelsen, 22. juli-senteret, Støttegruppen 22. juli
Lenke til arrangementet


Kl. 09:00 – 09:45: Skoler og barnehager er blant byggene som har dårligst inneklima – hvorfor det?

Sted: Madam Reiersen

To av fem ansatte i skoler og barnehager opplever dårlig inneklima, noe som går ut over elever og ansattes helse. SINTEF og FHI jobber for å undersøke om luftrensere kan bidra til å redusere sykdom, men arbeidet står i fare på grunn av særnorske regler. Opererer vi med et utdatert regelverk som gjør det vanskelig å jobbe for bedre inneklima og mindre sykdom i skolen?

Arrangør: GK Norge, SINTEF
Lenke til arrangementet


Kl. 09:30 – 10:30: På kanten av stupet: Vil private barnehager overleve?

Sted: Kirkens Bymisjon - Torvet

I 2022 gikk 45 prosent av de private barnehagene i minus. Uten nødvendige endringer vil flere av dem forsvinne. Private barnehager har lenge advart om situasjonen, uten at skiftende statsråder har tatt det på alvor. Hvor alvorlig mener sektoren at situasjonen er? Hva mener regjeringen og opposisjonen, og vil de gjøre noe med det?

Arrangør: Norlandia Barnehagene
Lenke til arrangementet


Kl. 10:00 – 10:50: Gode grunner til å bli lærer

Sted: UiA-teltet

Bli med når panelet utforsker et rikere bilde av lærervirkeligheten. Hør om læreres trivsel og mening i yrket, medienes omtale og rekrutteringsutfordringer.

Arrangør: UiA
Lenke til arrangementet


Kl. 12:00 – 13:00: Stand-prat med Thom Jambak, 2. nestleder i Utdanningsforbundet

Sted: Sam Eydes plass 80

Stikk innom Utdanningsforbundets stand og ta en prat med Thom Jambak, 2. nestleder i Utdanningsforbundet.


Kl. 12:00 – 13:00: Utfordrende adferd i skolen

Sted: Bakgården

Bli med på en debatt om noen av utfordringene i skolen. Tema blir rektorenes rolle i langvarige skolemiljøsaker, og hvordan vi skal inkludere når vi møter utfordrende atferd i skolen.

Arrangør: NLA Høgskolen
Lenke til arrangementet


Kl. 12:15 – 13:00: Alle fortjener en trygg skolehverdag

Sted: Bankgården

Å investere i et sterkt lag rundt eleven som ser helheten er det beste for alle barn. I offentlige dokumenter er det gjentatte ganger poengtert behov for sosialfaglig kompetanse i skolen, likevel er det lite konkret om hvordan kompetansen skal brukes. Bli med på en samtale om hvordan ansatte med sosialfaglig kompetanse kan bidra til å styrke det psykososiale læringsmiljøet.

Arrangør: FO (Fellesorganisasjonen)
Lenke til arrangementet


Kl. 13:00 – 14:00: Slik kan vi hindre vold og trusler i skolen

Sted: Lille Hotell

Vold og trusler er et økende problem i skolen. Det rammer både elever og lærere. Hvordan kan vi hindre vold og trusler i skolen, og sikre et trygt arbeids- og læringsmiljø? Hør eksempler fra skoler som gir verdifull innsikt og grunnlag for en bredere debatt og mulige løsninger.

Arrangør: KS
Lenke til arrangementet


Kl. 14:00 – 14:50: Norske barn leser dårligere. Hva gjør vi nå?

Sted: Bakgården

Norske barn og unge leser dårligere enn på mange år og lesegleden er på bunn blant tiåringene. Både skoler, forskere og utdanningsmyndigheter er bekymret og etterlyser et samlet krafttak for lesing. Hvordan skaper vi tid for lesing i skolen? Hvem har det viktigste ansvaret?

Arrangør: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS
Lenke til arrangementet


Kl. 16:30 – 17:15: Hvem er lærere i 2044?

Sted: Arendal bibliotek

Hva slags kunnskap og ferdigheter trenger de som skal være lærere i barnehage og skole de neste 20 årene? Klarer lærerutdanningene å gi dem dette? Hva skal til for å få fulle undervisningsrom, studenter fra alle samfunnslag, og gnistrende akademiske og praksisnære lærerutdanninger?

Arrangør: OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Stavanger, Kunnskapssenter for utdanning
Lenke til arrangementet