Tariffoppgjør i Spekter – enighet med Norlandia

Onsdag 5. juni var det forhandlinger (fase tre) mellom Unio og Spekter. Det økonomiske resultatet ble en ramme på 5,2 prosent, noe som er i tråd med frontfaget. Og pensjonsavtalen er videreført.

Alle andre virksomheter i Spekter har i år kommet til enighet, mens det har vært uenigheten mellom Utdanningsforbundet og Norlandiabarnehagene om pensjon.

For Utdanningsforbundet var det viktig å sikre videreføring av dagens gode pensjonsordninger for medlemmene i Norlandia (Preschool og Kidsa). Det løste seg i forhandlingene i fase tre, og dermed kan hele området lukkes og forhandlingsresultatet effektueres.

Se ny lønnstabell her

Det økonomiske resultatet i Norlandia er i tråd med frontfaget på 5,2 prosent. Tilleggene for barnehagelærere/pedagogiske ledere/mastere er fra kroner 22.850 – 35.050. Styrerne har fått tillegg fra kroner 32.400 – 44.900.

I tillegg til pensjon og økonomi, fikk vi også tydeliggjort en egen stillingsgruppe «Stillinger med mastergrad». Utdanningsforbundet og Norlandia har videre forpliktet seg til sammen å se på ordningen med arbeidstøy, og utrede en ny livsfasepolitikk i løpet av tariffperioden.

Se protokoll her (med ny lønnstabell)

Se mer om tariffområdet Spekter (med Norlandia) her

Se alt om lønnsoppgjøret

Lurer du på noe om pensjon?