Ny rekrutteringsstrategi: – Anerkjenner lærerkrisen

Regjeringen lanserer ny strategi for å sikre barn og unge nok kvalifiserte lærere. – Vi er glade for at det endelig er etablert en felles forståelse om at vi står i en lærerkrise og at den må løses i fellesskap, sier Utdanningsforbundet-leder Geir Røsvoll.

I dag lanserte regjeringen sin strategi for å rekruttere flere lærere – i samarbeid med lærerorganisasjonene, KS og universitets- og høgskole-sektoren. Leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvoll mener det er på høy tid at det har kommet på plass en felles strategi som forplikter hele utdannings-Norge til å ta grep.   
 
– Selv om vi er utålmodige, og gjerne skulle hatt enda flere og mer konkret tiltak raskt, så skjønner vi at ingen av partene kan løse lærerkrisen alene, eller at dette er enkelt. Derfor er det bra at alle partene nå forplikter seg til å bidra, sier Røsvoll. 
 
Han mener strategien tegner et tydelig bilde av lærerkrisen:  
 
– Dette er en krise som handler om både en dramatisk svikt i søkertall til lærerutdanningene, og om at mange kommuner har store utfordringer med å skaffe lærere som har lærerutdanning. Det er også altfor mange lærere som forlater barnehage og skole, selv om de mener at de har et flott yrke, sier Røsvoll. 

Rammer barn og elever

En av fem som underviser i norske skoler mangler lærerutdanning. Barnehagebarna og elevene er de som rammes hardest når det er ukvalifiserte som har ansvaret for undervisningen eller det pedagogiske opplegget. I den nye strategien er partene enige om at lærerutdannede lærere i alle klasserom er helt nødvendig, dersom alle barn i Norge skal få utdanning av høy kvalitet.  

Nå er det opp til partene å ta ansvar for å følge opp strategien. Da kommer man ikke utenom at lønn er viktig for å snu utviklingen, understreker Røsvoll.  
 
– Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre læreryrket mer attraktivt. Vi vet at bedre lønns- og arbeidsvilkår er viktig. Lønnsutviklingen for lærere må opp på samme nivå som for yrkesgrupper med tilsvarende utdanning, og lønnsnivået til barnehagelærere må løftes. Dette vil vi fortsette å kjempe for, sier Røsvoll. 
 
I tillegg må det være trygt for lærere å gå på jobb. Derfor er det viktig at arbeidsmiljøutfordringer har fått en sentral plass i strategien, påpeker Røsvoll. 
 
– Jeg forventer at resultatet blir at vi jobber sammen for å bedre arbeidsmiljøproblemene i skole og barnehage. Det vil være et svært viktig bidrag, sier han.  

Vil styrke profesjonen 

I tråd med strategien skal Utdanningsforbundet også jobbe for at alle kommuner har ordninger for veiledning av nyutdannede lærere, i tillegg til gode og relevante etter- og videreutdanninger.  
 
Samtidig skal Utdanningsforbundet bidra til å styrke profesjonsfellesskapene rundt om på arbeidsplassene og være en pådriver for at lærerstemmen blir hørt i alle sammenhenger der det tas beslutninger om utdanning, lover Røsvoll. 

– Da jeg ble valgt som leder i Utdanningsforbundet, sa jeg at jeg vil at elevene skal høre lærerne plystre i gangene igjen. Det håper jeg vi i fellesskap kan bidra til. Med gode rammebetingelser er læreryrket et fantastisk yrke, sier Røsvoll.

Regjeringen og 11 organisasjoner i barnehage- og skole-Norge går sammen for at flere skal ta lærerutdanning, og bli i yrket. Dette innebærer at vi i 2030 ønsker at:

  • Lærerutdanningene er attraktive studievalg.
  • Lærerutdanningene har høy kvalitet og er profesjonsrelevante.
  • Alle nyutdannede lærere opplever en positiv overgang mellom
    utdanning og yrke, og får veiledning.
  • Barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser som rekrutterer og beholder lærere. 

Kilde: Strategi for rekruttering av lærere til lærerutdanningene og læreryrket

Sitert

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

leder av Utdanningsforbundet