Nå starter hovedforhandlingene i PBL

Onsdag forhandler Utdanningsforbundet lønns- og arbeidsvilkår på vegne av drøyt 7400 medlemmer i PBL. – Tiltak som øker kvaliteten i barnehagesektoren er målet, sier forhandlingsleder Ann Mari Milo Lorentzen.

Partene i PBL-oppgjøret starter forhandlingene onsdag formiddag. Utdanningsforbundet leverer felles krav med Fagforbundet og Delta, slik tilfelle har brukt å være i disse forhandlingene. Målet med årets oppgjør er klart, sier Utdanningsforbundets forhandlingsleder Ann Mari Milo Lorentzen.

– Kort oppsummert, målet er ganske enkelt å bli enige om tiltak slik at kvaliteten i barnehagesektoren blir bedre, sier Lorentzen, som også er Utdanningsforbundets nestleder.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. I tillegg til lønn, som alltid vil være et sentralt element i oppgjørene, kan det da også forhandles om andre elementer som for eksempel arbeidstid, sosiale bestemmelser, pensjon og stillingskrav.

Livsfasetiltak blir sentralt

Lorentzen forventer at årets forhandlinger i hovedsak vil dreie seg om hvordan sektoren kan forbedres til nytt for alle ansatte og barn i private barnehager.

– Det er en bemanningskrise i hele barnehagesektoren, og det er ikke noe unntak i PBL. Da er det viktig at alle partene gjør det de kan for å gjøre yrket mer attraktivt.

– Lønn er da alltid sentralt, men vi vet samtidig at belastningen i barnehagene er store, og at mange ikke klarer å jobbe fullt ut frem til pensjonsalder. Derfor vil ulike former for livsfasetiltak være svært viktig for å få denne statistikken til å snu.

Ønsker masteravklaring

Mange barnehagelærere besitter dessuten en kompetanse som de ikke får økonomisk uttelling for. Det ønsker Utdanningsforbundet også at det skal tas tak i.

– Da tenker vi spesielt på de med masterutdanning. Vi ønsker at de som har masterutdanning skal bruke kompetansen de i har i barnehagen. Da må de i større grad enn i dag sikres økonomisk kompensasjon.

– Vi har riktignok en avtale med PBL om at de masterutdannede barnehagelærerne skal ha høyere lønn enn de som har videreutdanning, men her bør det være i alles interesse å få til en avtale som sier hvor mye og hvordan denne ekstrautdannelsen skal kompenseres, mener Lorentzen.

Se mer om tariffområdet PBL her

Se alt om lønnsoppgjøret her

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nærmere 1 905 private barnehager i Norge og rundt 32 700 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 7 400 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med AFP.

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Sitert

Avbildet: Ann Mari Milo Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

1. nestleder i Utdanningsforbundet