Lederbrølet havnet i NRK: – Situasjonen er alvorlig

Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet, sier at de har fått unormalt mange henvendelser fra rektorer og skoleledere. Nå ønsker han å høre fra flere, også styrere.

Rektorene og skolelederne Utdanningsforbundet har hørt fra melder om at skoleøkonomien er trang og arbeidsbyrden er for krevende.

– Da blir det vanskelig å gi et godt nok tilbud til elevene. Det virker som at det har toppet seg. Situasjonen har vært krevende over tid. Rammene og ressursene er ikke tilstrekkelige, sier han til NRK.

Les hele saken her: Rektorer over hele landet protesterer: Her er de som startet «opprøret» (nrk.no)

Fortell din historie

Fortell oss gjerne din historie. Har du liknende erfaringer som de rektorene, skolelederne og styrerne vi allerede har hørt fra?

Send e-post til Inger Grødem Haraldsen, som er leder for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet: [email protected]

– Jo flere slike historier og dokumentasjon vi får, jo lettere vil det bli for oss å legge press for å få gjort noe med situasjonen. Vi er avhengige av medlemmenes tilbakemeldinger for å kunne gjøre en jobb for dem, sier Haraldsen.

Bruk ytringsfriheten

Røsvoll minner om at ytringsfriheten står sterkt, og at ledere har all rett til å si fra. Ytringsfrihet er en grunnlovfestet rettighet i Norge. Generelt har arbeidstakere i Norge rett til å uttale seg om forhold på arbeidsplassen og som gjelder eget arbeidsområde.

– Denne retten gjelder også deg som arbeider som leder i barnehage og skole, for eksempel offentlige ytringer om konsekvensen av budsjettkutt i skole og barnehage, understreker Røsvoll.

Han minner om lærerprofesjonens etiske plattform, hvor det står at «Profesjonen tar ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander».

Ledere som rapporterer om de økonomiske forholdene i barnehage og skole gjør jobben sin, og de gjør samfunnet en tjeneste.

Geir Røsvoll

Les mer om ytringsfriheten her: Lederjuss: Har du som leder ytringsfrihet om budsjettkutt i skole og barnehage?

Vi har tidligere skrevet om styrere i Trondheim som advarte mot budsjettkutt: Fryktet konsekvensene for barna, fikk refs

Ba om møte – fikk brev

Lederbrølet ble startet på Askøy av ledermedlemmer i Utdanningsforbundet, men alle skoleledere er invitert til å delta, uavhengig av fagforeningstilhørighet.
Vi har tidligere skrevet om lederbrølet på Askøy, du kan lese mer om dette her: Skoleledere på Askøy ber om møte med kunnskapsministeren

Skolelederne fortalte at de har for lite ressurser til å løse samfunnsoppdraget, og bryter loven hver eneste dag.

– Det er en arbeidssituasjon for skolelederne som ikke er bærekraftig i lengden, uttalte Karen Wollberg, rektor ved Hetlevik skole.

Skolelederne på Askøy ba om et møte med kunnskapsministeren. Det har de foreløpig ikke fått, ifølge Wollberg. I stedet fikk de svar i form av et brev. Du kan lese brevet her:

Vedr Skoleledere varsler om økende arbeidspress og knappe ressurser (pdf)

Her kan du lese brevet fra skolelederne på Askøy:

Brev til kunnskapsminister (word)

– Hva tenker du om svaret dere fikk?

– Jeg tenker at vi har et godt samarbeid med kommunen allerede. Vi er i gang med å utrede konsekvensene av arbeidsbelastningen for skolelederne på Askøy. Så det er ikke der problemet ligger, utfordringene gjelder ikke bare for Askøy. Når vi er ute og presenterer lederbrølet til andre skoleledere, får vi tilbakemelding om at de kjenner seg igjen, forteller Wollberg.

Hun er bekymret for at vi ikke kommer til å få gode skoleledere når det er så store utfordringer i skolen.

– Vi ønsker å levere god kvalitet og drive profesjonell utøvelse av lederjobben. Men vi er avhengig av gode, engasjerte og motiverte skoleledere for å skape gode skoler over hele landet.

Jobber fortsatt for et møte

Hun forteller at de fortsatt jobber med å få til et fysisk møte med kunnskapsministeren, og at de har kommet et skritt nærmere uten at de har fått en konkret dato for et møte.

– Vi skal ikke gi oss. Vi skal være det gnagsåret som aldri tar slutt. Når dette gjelder skoleledere over hele landet, må hun ta oss på alvor. Det er hun som sitter med det øverste ansvaret.

Målet for lederbrølet er å øke lederressursen i skolene, gjøre skolelederjobben mer bærekraftig og finne gode løsninger i fellesskap.

Sitert

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

leder av Utdanningsforbundet

Sitert

Avbildet: Inger  Grødem Haraldsen
Inger Grødem Haraldsen

leder av sentralt lederråd