Bekymret for eksamensendringer

Allerede fra neste år blir flere eksamener flyttet til før 17. mai. Utdanningsforbundet er skeptisk til endringene.

–  Vi trenger både å gjøre russefeiringen mer inkluderende og sikre at eksamen og eksamensforberedelser prioriteres. Vi frykter at denne endringen gjør ingen av delene, sier sentralstyremedlem Thomas Nordgård.

På oppdrag fra kunnskapsministeren har Utdanningsdirektoratet besluttet at noen av de største eksamenene flyttes til før 17. mai 2025. Dette gjelder blant annet de skriftlige norskeksamenene i hovedmål og sidemål, i tillegg til en rekke andre språkfag.

Kari Nessa Nordtun (Ap) har tidligere uttalt at hun ønsker at russekullet i 2026 skal være ferdig med samtlige eksamener før 17. mai.

Thomas Nordgård deler bekymringen til regjeringen og ønsket om å gjøre endringer i hvordan russefeiringen påvirker unges skolegang og livssituasjon.

Men:

– Vi er kritiske til at eksamen flyttes til før 17. mai, og er bekymret for konsekvensene når skoleåret blir vesentlig kortere enn i dag, sier han.

– Hovedpoenget er at eksamen ikke skal tilpasses russetiden. Det er avgangsfeiringen som må innrettes etter opplæringen. Avgangsfeiringen bør først foregå etter at alle eksamener er avlagt, understreker Nordgård.

Bekymret for kortere skoleår

Nordgård trekker fram at disse endringene kan føre til et mer hektisk skoleår for lærere og elever, gi dårligere vilkår for læring og gjøre det vanskeligere å lykkes med gode eksamensforberedelser.

I tillegg frykter han at et slikt tiltak ikke vil gi en mer inkluderende avgangsfeiring – snarere tvert imot.

– Det å flytte skriftlig eksamen til før 17. mai kan faktisk kunne forverre problematikken rundt russetiden, da elever vil ha enda større rom for å slippe seg løs etter at de er ferdige med skriftlig eksamen, og «bare» ha muntlig igjen, sier han.

Senest i midten av juni i år sendte Utdanningsforbundet brev til Kunnskapsdepartementet, med et klart ønske om å bidra til en bedre organisering av avslutningen av skoleåret.

– Derfor er vi skuffet over at disse endringene nå trer i kraft allerede fra neste år.

–  Vi ønsker en felles og inkluderende avgangsfeiring som ivaretar alle elever uten å gå på bekostning av eksamensforberedelser og læring, avslutter Nordgård.

 Utdanningsforbundet ønsker:

  1. God tid til opplæring og grundige eksamensforberedelser i forkant av eksamen
  2. En mer effektiv eksamensavvikling med mindre dødtid
  3. Avgangsfeiring først etter at muntlig og skriftlig eksamen er unnagjort
  4. En felles og inkluderende avgangsfeiring etter skoleslutt der alle deltar