Verdenskongressen til Education International er i gang

Utdanningsforbundet støtter Education International (EI) sin globale kamp for retten til god, offentlig utdanning for alle, retten til å organisere seg og retten til et anstendig arbeidsliv.

Denne uken går den 9. verdenskongressen til EI av stabelen. Årets kongress foregår digitalt over tre dager fra 11. juli til 13. juli.   

– Utdanningsforbundet ønsker å berømme EIs innsats gjennom de siste fire årene. Det har vært en krevende tid med pandemi og mange tilbakeslag internasjonalt, når det gjelder utdanning, menneskerettigheter og demokrati, sier Steffen Handal.

– EI har vist vei og engasjert seg i rekordmange politiske prosesser hvor de har ivaretatt lærerstemmen og utdanningsperspektivet. De har også lykkes med å sette utdanning høyere på agendaen til internasjonale institusjoner, sier Handal.

Handal har sittet i EI-styret siden 2015. Det blir valg av nytt styre neste år.

Kampanjen «Go public! Fund education»

Utdanningsforbundet støtter prioriteringene til EI som er beskrevet i programmet for 2024. Det haster nå å sikre global finansiering av offentlig utdanning for alle. Den nye EI-kampanjen «Go public! Fund education» – eller «Sats offentlig! Finansier utdanning» – har nettopp dette som mål.

– Utdanningsforbundet støtter opp om denne viktige kampanjen gjennom EI og vårt arbeid internasjonalt, men også gjennom arbeidet vi gjør på nasjonalt, fylkes- og lokalt nivå her hjemme. Vårt arbeid er i tråd med EIs overordnede mål om å sikre og videreutvikle god offentlig utdanning, et sterkere demokrati og en bærekraftig fremtid, avslutter Handal.

Årets verdenskongress

EI avholdt sin forrige kongress i juli 2019. Grunnet pandemi og stor usikkerhet knyttet til når man kunne arrangere en fysisk kongress, ble det besluttet at den fysiske kongressen utsettes med ett år, til 2024. EIs vedtekter gir imidlertid ikke muligheten til å utsette kongressen, så for å ta en slik beslutning trengs et kongressvedtak.

Det ble derfor besluttet at det må avholdes en ordinær digital kongress i 2023 for å fatte et vedtak om å utsette kongressen. I tillegg skal kun de mest nødvendige sakene bli behandlet på denne digitale kongressen, som årsrapporter, program og budsjett for 2024.

Education International (EI) er den globale hovedsammenslutningen for lærerfagforeninger. EI har 383 medlemsorganisasjoner i 178 land og territorier, som igjen organiserer over 32 millioner lærere fra barnehage til høyere utdanning og andre ansatte i utdanningssektoren.

Verdenskongressen er EIs øverste organ og blir arrangert hvert fjerde år. Kongressen fatter de overordnede politiske vedtakene som er retningsgivende for alle medlemmene av EI. Kongressen velger også et styre som er satt sammen av 26 medlemmer som blir valgt for en periode på fire år.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet