Sensormangel: – Beordring og fjerning av godtgjøring vil svekke eksamen

Over hele landet blir det meldt om mangel på frivillige sensorer til vårens eksamen. Nå blir kommuner oppfordret til å beordre lærere til å gjøre jobben – uten godtgjøring. Det får Steffen Handal til å reagere kraftig.

1. mars gikk fristen ut hos skolene for å melde inn frivillige lærere som kan være sensorer ved vårens eksamener. Flere kommuner melder nå om at de mangler lærere til å gjennomføre vårens sensur, skriver blant annet TV2 i disse sakene:

Uvanlig få sensorer har meldt seg: Frykter eksamen kan ryke (tv2.no)

Vurderer å skrote frivillig eksamensordning (tv2.no)

Truer med å fjerne godtgjøring

I Stavanger vurderer kommunen å pålegge lærere å være sensorer, en oppgave som hittil har vært frivillig blant landets lærere. Kommunen har også vurdert å fjerne godtgjøringen for sensorjobben og gjøre ordningen til en del av lærernes vanlige arbeidsoppgaver innenfor planfestet arbeidstid.

Denne holdningen får kommunene støtte fra KS på, som beskriver ordningen med godtgjøring som en «raus ordning». Dette får leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til å se rødt.

– Det skolesjefen i Stavanger vurderer å gjøre, er dramatisk og det vil ramme elevene i norsk skole. Eksamenssensur er et viktig og komplisert vurderingsarbeid som krever spesiell kompetanse og motivasjon for å sikre faglig solid, og ikke minst lik, vurdering over hele landet. Uten høy kvalitet i sensurarbeidet, vil hele eksamensordningens legitimitet rives bort, sier han.

Frivillighet=motivasjon

Han peker på at det er nettopp derfor ordningen har vært basert på frivillighet og ekstra kompensasjon: for å sikre at sensorene er både motiverte og egnet for oppgaven.

– Den beordringspolitikken Stavanger og KS legger opp til, kan føre til at vi ikke når de lærerne som er motivert og villige til å gjøre denne jobben. Det kan redusere kvaliteten i sensuren og med det gjøre hele eksamensordningen svak, advarer lærersjefen.

Andre kommuner i Rogaland har valgt en annen løsning på problemet med sensormangelen. De har doblet godtgjøringen, og håper med det å motivere flere lærere til å melde seg som sensorer.

– Jeg må bare be Stavanger og andre kommuner som vurderer det samme om å se til sine kollegaer i for eksempel Haugesund og lære av dem. Der dobler de sensorgodtgjøringen for å motivere lærere til å påta seg dette viktige arbeidet. Vi vet om minst seks andre kommuner bare i Rogaland som gjør det samme. Det er det som er veien å gå hvis man vil sikre god kvalitet i eksamensordningen for elevene, oppfordrer Handal.

Politikerne må på banen

Han mener at det kan være mulig å forstå at kommuner tenker at beordring kan være nødvendig i en desperat situasjon, men:

– Det er komplett umulig å begripe at de, etter oppfordring fra KS, vurderer å frata lærere den kompensasjonen de alltid har fått for dette arbeidet. For dette er et valg de gjør. Andre kommuner velger klokelig å gå motsatt vei. Hvis dette er måten KS mener de «ivaretar kommunenes interesser» på, har de en annen forståelse av det oppdraget enn meg.

Han mener dette må løftes opp på politisk nivå.

– Hadde jeg vært politiker, ville jeg ikke akseptert dette. For dette er ikke lenger et isolert tariffpolitisk spørsmål. Nå handler det om utdanning og fellesskolen i stort. Dette er skolepolitikk, og partipolitikere både lokalt og nasjonalt må kjenne sin besøkelsestid og vise oss hva de vil med skolen.