Ønsker rettferdighet og forutsigbarhet for privatskolene

Utdanningsforbundet og Abelia ber kunnskapsministeren og utdanningskomiteen se på finansieringen av privatskoler på nytt.

Mange privatskoler opplever stor usikkerhet i finansieringsordningen. Tilskuddene fra det offentlige baserer seg i stor grad på to år gamle tall fra det offentlige, noe som kan gi betydelige utfordringer. Dette vil Abelia til livs, og får nå støtte fra Utdanningsforbundet i et felles utspill til kunnskapsminister Tonje Brenna og kunnskapsdepartementet, samt til utdannings- og forskningskomiteen.

– De elevene som går på godkjente skoler i Norge skal ha like rammevilkår.

– Velger du en privatskole, så skal du ikke rammes av en dårligere økonomi enn en offentlig skole, da skal den være likeverdig, understreker Utdanningsforbundets nestleder, Terje Skyvulstad.

Utfordrende budsjettplanlegging

Han påpeker at mange privatskoler sliter med manglende forutsigbarhet, og ikke kan begynne med neste års budsjetter før statsbudsjettet er klart et godt stykke ut på høsten.

– Det gjør situasjonen vanskelig for mange privatskoler, sier Skyvulstad.

Utdanningsforbundets nestleder mener det er behov for større forutsigbarhet og rettferdighet for privatskolene, og Utdanningsforbundet støtter Abelia i dette arbeidet. I det felles skrivet som ble sendt kunnskapsministeren og -departementet og utdannings- og forskningskomiteen denne uken heter det ble annet at

«Utdanningsforbundet og Abelia er sammen enige om at rammevilkårene for privatskolene må bedres og at gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i privatskolene må sikres. For å oppnå dette, må finansieringsordningen for privatskolene gjennomgås. (…) Finansiering av en privatskoleplass må være likeverdig med finansiering av en skoleplass i den offentlige skolen.»

– I dette skrivet ber vi dem se på finansieringsordningen av privatskoler på nytt, og å gjøre den mer rettferdig og forutsigbar.

– Slik ordningen fungerer nå, så er den ikke det. Blant annet tas det ikke hensyn til ekstraordinære situasjoner som den dyrtiden vi står i nå, i og med at tilskuddene privatskolene får baserer seg på tilskuddene til det offentlige fra to år tilbake, understreker Skyvulstad.

Spesialundervisning ekstra krevende

En av utfordringene som flere privatskoler blant annet kan ha, er kostnadsdekning av spesialelever med særskilte behov. Disse kan bli betydelige.

«I for stor grad samsvarer ikke de kommunale tilskuddene til de private skolene med de faktiske utgiftene til spesialundervisning. I ytterste konsekvens kan private skoler gå konkurs.», heter det i skrivet.

Les hele brevet fra Utdanningsforbundet og Abelia her.

Teksten ble oppdatert onsdag ettermiddag. «Friskoler» ble endret til «privatskoler».

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder