Nytt samarbeidsprosjekt skal støtte lærere og elever i Kambodsja

Sammen med Education International har Utdanningsforbundet inngått et samarbeid med lærerforeninger i Kambodsja – et land som stadig blir mer autoritært.

Hvordan kan lærerorganisasjonene bygge broer i et land som er blitt stadig mer autoritært, der nesten all politisk motstand er fjernet – og en invitasjon til te med rektor kan ha ulik betydning ut fra hvilket politisk ståsted du har?

Nytt prosjekt

Sammen med Education International (EI) har Utdanningsforbundet tatt initiativ til et nytt samarbeidsprosjekt med lærerforeningene Cambodian Independent Teachers Asossiation (CITA) og National Educators for Democracy (NEAD) i Kambodsja. Det er flere lærerorganisasjoner i landet, men disse to er medlemmer av EI.

Landet får støtte fra Global Partnership for Education, verdens største fond som gir støtte til utdanning. Den innebærer at det skal etableres strukturer hvor organisasjoner og medlemsgrupper kan være med på å utforme nye nasjonale utdanningspolitiske strategier.

Prosjektet er helt i startfasen, men formålet er å styrke organisasjonene slik at de kan komme i posisjon til å påvirke situasjonen for elever og lærere i Kambodsja.

Kambodsja ikke har ratifisert ILO-konvensjonen N. 151 (1981) om vern av organisasjonsretten og ordninger for fastsetting av arbeidsvilkår i offentlig tjeneste? Situasjonen for lærerorganisasjonene er derfor utfordrende.

Som ansatt i det offentlige har lærere ikke rett til å organisere seg i fagforeninger, og lærerorganisasjonene er derfor etablert som foreninger.

En av CITAs tidligere ledere, Rong Chhun, har vært fengslet for sitt politiske engasjement. Education International har hatt ulike kampanjer for å ivareta de demokratiske rettighetene i landet.

Les mer her:

Cambodia: Educators join global trade union wave of solidarity with union leader Rong Chhun (ei-ie.org)

Cambodia: Join the campaign to free jailed union leaders (ei-ie.org)

Hvorfor trenger de støtte?

Siden 1993 har Kambodsjas folkeparti (CPP), ledet av statsminister Hun Sen, sittet i regjering. Etter valget i 2013, da CPP falt kraftig, har Hun Sen blitt stadig mer autoritær og nesten all politisk motstand er fjernet. Landet betegnes som ikke fritt i Freedom Houses oversikt over demokratier i verden.

Pol Pots regime ødela utdanningssystemet i Kambodsja. De fleste lærere ble drept eller rømte landet. Skoler ble ødelagt eller stengt. En hovedprioritet fra 1979 til 1981 var derfor å bygge opp igjen utdanningsinstitusjonene. I 2020 er anslått lese- og skriveferdighet hos voksne 82 prosent, en bedring fra 67 prosent i 1998, ifølge UNESCO.

Store forskjeller

Selv om utdanningssystemet skal være likt over hele landet, er det store forskjeller. Antall elever per lærer, skolebygningenes tilstand og andel kvalifiserte i undervisningsstillinger varierer innen samme region.

Da Utdanningsforbundet var på skolebesøk i en av Phnom Penhs forsteder i år, fikk vi vite at donasjoner fra lokalsamfunn og foreldre var viktig for skolene, blant annet som økonomiske bidragsytere til skolebygninger.

Denne veggen viser hvem som har gitt støtte til skolen. Foto: Astrid Thomassen

Bare om lag 30 prosent av de som starter på skolen i Kambodsja fortsetter på ungdomsskolen. Det er også mangel på lærere og derfor går mange doble skift, hvor de underviser en klasse på formiddagen og en på ettermiddagen.

Kambodsja er i stor grad avhengig av støtte utenfra for å opprettholde og å forsøke å videreutvikle utdanningssystemet sitt. Siden 2006 har landet mottatt betydelige summer fra Global Partnership for Education.

Situasjonen for lærerorganisasjonene

I en virkelighet med få demokratiske rettigheter har EIs to medlemsorganisasjoner valgt to ulike strategier. CITA, som er den største og mest kjente organisasjonen, er tydelig uttalt i opposisjon til den sittende regjering. Organisasjonen blir gjerne assosiert med et av opposisjonspartiene, the Candelite Party. NEAD på sin side kritiserer ikke myndighetene, men forsøker å få til dialog. Imidlertid har organisasjonen få ressurser og er lite kjent.

Medlemmer og aktivister i disse organisasjonene blir behandlet svært ulikt. Mens det å bli invitert til rektor på te for et medlem i NEAD betyr en samtale med en leder, betyr det ofte en eller annen form for reprimande om du er aktivt medlem i CITA.

Som en lærer fortalte:

I forkant av verdens lærerdag ble jeg invitert på te. Rektor sa jeg gjorde veldig lurt i å ikke delta på demonstrasjonen CITA skal holde, hvilke konsekvenser det kunne få, antydet han bare.