Lønnsoppgjøret i Virke er i gang

I dag starter lønnsforhandlingene mellom Virke og Unio. – Oppgjøret i Virke må sikret at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene er på samme nivå som i offentlig sektor, sier Unios forhandlingsleder Eirik Rikardsen.

– Resultatet må være i tråd med den bransjestandarden forbundene har etablert for medlemmene sine i de korresponderende tariffområdene. Dette gjør at også Virkes medlemsbedrifter er i stand til å tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier forhandlingsleder fra Norsk Sykepleierforbund Eirik Rikardsen.

Han leder forhandlingene på vegne av de elleve forbundene som til sammen utgjør Unio Virke.

Unios forhandlingsdelegasjon har nå overlevert kravet i årets lønnsforhandlinger. Unio Virke krever at lønnsnivået og lønnsutviklingen må være i samsvar med utdanning, kompetanse og ansvar.

Allerede nå er det store vanskeligheter med å rekruttere riktig kompetanse til mange av tjenestene som Virke-bedriftene leverer.

– Lønn er et viktig tiltak for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse, sier Rikardsen.

 

Under paraplyen Unio Virke samarbeider disse forbundene om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. :

 • Norsk Sykepleierforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Forskerforbundet
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Akademikerforbundet
 • Den norsk kirkes presteforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Det Norsk Diakonforbund
 • Bibliotekarforbundet
 • Det norsk maskinistforbund

Se mer om tariffområdet Virke i Utdanningsforbundet

Se mer om lønnsoppgjøret