Fra ingeniør- til barnehagelærerstudent

Morten Hønborg Hjelde studerte til å bli ingeniør, men da han prøvde seg som vikar i en barnehage, skiftet han retning.

– Jeg gledet meg til jobb hver dag, og var glad da jeg kom hjem fra jobb. Det var lykke!

Hjelde står på stand for Pedagogstudentene under fadderuka på Dronning Mauds Minne høgskole i Trondheim, og er nestleder i lokallagsstyret. Han forteller om en styrer som så potensialet i ham og oppfordret ham til å ta barnehagelærerutdanningen.

– Det var flere ganger jeg fikk innblikk i vurderingene og kompetansen barnehagelærerne har, og jeg ble interessert i å styrke det i mitt eget arbeid. Utdanninga er også viktig for å få en sikrere jobb og bedre lønn, sier han.

Hjelde fremhever det helhetlige arbeidet med barna som særlig givende, og at det er en særskilt kompetanse som barnehagelærer har.

– Når vi jobber med barn, har vi et stort ansvar for å ivareta deres rettigheter. Det finnes ikke ett svar på hva som er den riktige måten å løse barnehagens oppdrag på. Barn og barnegrupper er ulike, og som barnehagelærere kan vi bruke kompetansen vår for å utvikle hvordan vi jobber i barnehagene. Det er viktig med et fagmiljø i barnehagene der vi er flere som kan stille kritiske spørsmål til vår egen praksis og utvikle arbeidet vårt til det beste for barna, sier Hjelde.

Utdanningsforbundet har utarbeidet et forslag på hvordan økt bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene kan løses.

Hjelde er positiv til forslaget:

– Det vil gi bedre kvalitet i barnehagene. Slik det er nå klarer vi ikke å gi barna alt vi planlegger for. Vi klarer ikke følge opp alle barna, for det er stort sprik i alder, utvikling og behov i barnegruppene. En bedre bemanningsnorm og barnehagelærernorm vil betyr mye for barna, sier han. 

Hjelde setter nedgangen i søkertallene til barnehagelærerutdanninga i sammenheng med for lav pedagog- og bemanningsnorm, og at det er høyt sykefravær blant ansatte i barnehagene.

– De som står igjen på jobb blir overarbeidet og står selv i fare for å bli sykemeldt. Hvem ønsker vel det? spør han retorisk.

Det er mer som ligger bak enn det man kan se

Det er flere av studentene ved Dronning Mauds Minne høgskole som har jobbet i barnehage før de valgte å studere til å bli barnehagelærer. Ida Eskedal Jensen er andreårsstudent og står også på stand med Pedagogstudentene.

Etter ett år som ringevikar i en barnehage, visste hun at det var barnehagelærer hun ville bli. Likevel ble hun overrasket over hvor mye som ligger til grunn for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

– Det er ikke så lett å se alt arbeidet som ligger bak når man ser barnehagen utenfra. I studiene lærer jeg mye om pedagogikk, psykologi og fag som gjør at jeg ser flere sammenhenger og forstår hvorfor barnehagene planlegger og gjennomfører arbeidet med barna på bestemte måter, sier Jensen.

Kompetanse for de minste

Vebjørn Nielsen er førsteårsstudent og besøker Pedagogstudentenes stand. Han har et spesielt engasjement for de barna som trenger litt ekstra oppfølging.

– Det er givende å være der for de som trenger deg aller mest. Det kan være jeg skal studere spesialpedagogikk for å få kompetanse til å jobbe spesielt med de som trenger noe ekstra. En styrket barnehagelærer- og bemanningsnorm vil gjøre at vi kan følge opp flere barn i deres utvikling.

Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet ønsker alle nye studenter ved lærerutdanningene velkommen til verdens beste yrke og lykke til med studiene!