Forhandlingene med FUS starter i dag

Utdanningsforbundet møter i dag FUS til forhandlinger i lønnsoppgjøret for 2022. Oppgjøret er blitt utsatt i påvente av streiken i private barnehager i PBL, som ble avsluttet i november.

(Oppdatert kl. 16.50 – partene fortsetter forhandlingene mandag 9. januar)

På grunn av streiken i PBL ble oppstarten av forhandlingene med FUS/Trygge Barnehager utsatt til januar 2023. 

Forhandlingene foregår mellom FUS på arbeidsgiversida og Utdanninsforbundet, Fagforbundet og Delta på arbeidstakersiden. Arbeidstakerorganisasjonene leverer felles krav og står som vanlig sammen i forhandlingene i FUS. 

Krever innføring av Fellesordningen for AFP

Forhandlingene vil blant annet dreie seg om innføring av Fellesordningen for AFP.
Ved forrige hovedoppgjør i 2020 ble partene ble enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skulle vurdere muligheten for tilsvarende forvaltning av pensjonssparing som i barnehagepensjonsordningen.

Utvalget har vurdert og foreslått ulike måter å gjennomføre overgang til ny AFP-ordning. Resultatet fra dette arbeidet danner, som i PBL, grunnlag for forhandlinger i hovedoppgjøret 2022.

– Vi krever at de ansatte omfattet av hovedtariffavtalen tilsluttes Fellesordningen for AFP, sier forhandlingslederne Karianne Hansen Heien, Fagforbundet, Anne-Dorthe Nodland Aasen, Utdanningsforbundet og Christine Svendsen, Delta.

Andre krav

Ellers foreligger økonomiske krav på linje med andre tariffområder i barnehagesektoren, samt endringer i fellesbestemmelsene.

Hovedavtalen forhandles samtidig, og det er fremmet krav knyttet til hovedtillitsvalgt i konsernet.

Se mer om tariffområdet FUS/Trygge Barnehager

Se mer om lønnsoppgjøret