Enighet med Norlandia Preschool AS

Utdanningsforbundet og Norlandia har kommet til enighet i lønnsoppgjøret 2023 for ansatte i private barnehager, med en ramme for oppgjøret på 5,4 prosent.

Tirsdag 13. juni ble det enighet i forhandlingene mellom Utdanningsforbundet og Norlandia Preschool AS. Dermed er alle våre forhandlinger innenfor tariffområdet Spekter avsluttet.

Rammen for oppgjøret ble 5,4 prosent, hvilket tilsvarer resultatet i PBL og KS. Både styrere, barnehagelærere og pedagogiske ledere har fått et godt oppgjør. Det er gitt mest til barnehagelærere og pedagogiske ledere med lengst ansiennitet.

For styrerne er det styrere i de største barnehagene som har fått mest. Dette er i tråd med våre prioriteringer.

Med virkning fra 1. april gis alle et generelt tillegg slik tabellen her viser Minstelønnssatsene økes tilsvarende.

Partene skal frem mot hovedoppgjøret i 2024 se på lønnsnivået for fagarbeidere, barnehagelærere og pedagogiske ledere.

Protokoll (Jpeg). Kommer i PDF når den foreligger

Se mer om tariffområdet Spekter

Se mer om lønnsoppgjøret