Enighet hos Riksmekleren

Natt til tirsdag ble det enighet på overtid i meklingen mellom Utdanningsforbundet og Abelia. Delegasjonsleder Terje Skyvulstad er fornøyd med at alle privatskoler med tariffavtale nå får medlemskap i Statens Pensjonskasse.

– Det er en seier at vi har fått til medlemskap i Statens Pensjonskasse for alle privatskoler med tariffavtale, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad.

En del av meklingen gjaldt pensjonsordningen for private skoler i Abelia-området, og i første rekke for en privat internasjonal barne- og ungdomsskole i Fredriksstad, Children’s International School.

Denne skolen er den eneste privatskolen med tariffavtale som ikke er med i Statens Pensjonskasse (SPK). Utdanningsforbundet krevde at lærere ved denne privatskolen skulle ha medlemskap i SPK, på lik linje med alle de andre.

Se tidligere nyhetssak om meklingen her.

Det har Utdanningsforbundet fått gjennomslag for. Det er en seier for trygg pensjon. 

– Medlemskap i Statens Pensjonskasse handler om å gi de ansatte en mye større trygghet og forutsigbarhet. Det er noe vi har ved alle andre skoler i Abelia der vi har tariffavtale, så vi er nå veldig glade for at også denne siste skolen kommer med i ordningen, sier Skyvulstad.

Penger til pensjon skal gå til pensjon

Skolen har i dag innskuddspensjon, men får tilskudd fra staten som tilsvarer utgiftene til et medlemskap i Statens Pensjonskasse.

– Staten gir tilskudd til skolen som tilsvarer utgiftene til medlemskap i SPK. Det er avgjørende viktig at penger gitt til pensjon, skal gå til pensjon, sier Skyvulstad.

Utdanningsforbundet er også fornøyd med at det er enighet om at det skal forhandles om AFP mellom de lokale partene senest 30. april 2024. Hvis partene lokalt ikke blir enige, skal AFP være tema mellom de sentrale partene i hovedoppgjøret i 2024.

Arbeidsplasstillitsvalgt ved Children’s International School i Fredrikstad, Emma Fenn Kristiansen, deltok i meklingen som medlem av forhandlingsdelegasjonen til Utdanningsforbundet.

– Det har vært noen tøffe runder hos Riksmekleren. Men den viktigste seieren er at vi nå kommer inn under en livslang og forutsigbar pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, sier Fenn Kristiansen.

– Det å få alle lærerne inn i Statens Pensjonskasse er et stort og viktig skritt. I tillegg er jeg glad for at vi har fått til en forpliktende enighet om at det skal forhandles om AFP fram mot hovedoppgjøret 2024. Vi er et betydelig skritt videre for å sikre lærerne en trygg og livslang pensjon, sier Fenn Kristiansen.

Enighet om virkningsdato

Det var også mekling om virkningsdatoen for lønnsoppgjøret i 2022. Utdanningsforbundet ville at alle private skoler i Abelia-området skulle ha virkningstidspunkt for lønnstilleggene i 2022 fra 1. mai. Abelia på sin side ville ha virkningsdato fra 27. september 2022.

Her ble det til slutt enighet om at virkningsdatoen settes til 1. juli 2022.

– Dette er et resultat vi kan leve med, sier Skyvulstad.

Protokoll om finansieringsordning

Partene er i tillegg enige om at man sammen skal ta et initiativ overfor politikere for å diskutere finansieringsordningen for private skoler.

– Privatskolene trekker fram at det er flere utfordringer ved den økonomiske finansieringsordningen. Vi vil sammen med Abelia ta opp dette på relevante politiske arenaer, avslutter Skyvulstad.

Her kan du lese protokollen.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder