Mekling om pensjon 8. mai

Utdanningsforbundet møter Abelia hos riksmekleren mandag 8. mai. Meklingen handler om å sikre den sammen pensjonsordningen for alle privatskoler med tariffavtale, og om virkningsdato for lønnstillegg i 2022 for private skoler i Abelia-området.

Det betyr at det kan bli streik fra og med tirsdag 9. mai.

Meklingen gjelder pensjonsordningen for private skoler i Abelia-området, og i første rekke for en privat internasjonal barne- og ungdomsskole i Fredriksstad, Children’s International School.

Utdanningsforbundet krever at lærere ved denne privatskolen skal ha samme pensjonsordning som ved alle andre privatskoler med tariffavtale. Kravet gjelder pensjonsbestemmelsen i den sentrale tariffavtalen, og det er Abelia sentralt Utdanningsforbundet har forhandlet med og skal mekle med.

Handler om trygghet

– Vi ønsker Statens pensjonskasse for våre medlemmer, sier Terje Skyvulstad, som er forhandlingsleder for Utdanningsforbundet.

– Det handler om å gi de ansatte en mye større trygghet og forutsigbarhet. Det er noe vi har ved alle andre skoler i Abelia der vi har tariffavtale, understreker Skyvulstad.

Skyvulstad trekker fram at Statens pensjonskasse (SPK), i tillegg til å gi en større trygghet for ytelsesnivået, også inneholder en livslang pensjonsytelse og AFP som gir like rettigheter for kvinner og menn. SPK er en ordning som stadig flere private skoler har sluttet seg til.

Children’s International School er den eneste privatskolen med tariffavtale som ikke er med i Statens Pensjonskasse. Skolen har i dag innskuddspensjon, men får tilskudd fra staten som tilsvarer utgiftene til et medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Utdanningsforbundet krever at lærerne ved denne skolen skal ha samme pensjon som alle de andre privatskolene med tariffavtale.

Virkningsdato for lønnsoppgjøret for 2022

Meklingen handler også om lønnsoppgjøret for 2022.

Det kan bli konflikt knyttet til virkningstidspunktet for når lønnstilleggene i 2022 skal gjelde fra. Utdanningsforbundet krever at alle private skoler i Abelia-området skal ha samme virkningsdato for lønnstillegg i 2022, som det som er avtalt for private skoler i andre tariffområder.

Utdanningsforbundet har meldt plassoppsigelse for samtlige 185 medlemmer som vi har i Abelia. Ved skolen i Fredriksstad har Utdanningsforbundet 14 medlemmer.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder